Ölands kommunalförbunds turistchef Johan Göransson har på egen begäran valt att, efter fyra år, avsluta sin tjänst.

- Johan har efter en tid hos oss nu valt att gå vidare till andra utmaningar i en annan bransch. Vi vill rikta ett stort tack för det arbete han har lagt ner och vi önskar honom lycka till, säger Ann Willsund och Jens Odevall förbundscheferna i Ölands kommunalförbund.

- Jag har haft en fantastiskt rolig tid på Öland som turistchef över en av Sveriges vackraste destinationer. Det har varit pandemitider men också rekordår för turismen. Jag kommer också att sakna det fina samarbete som finns mellan näringslivet, kommunerna och personalen på Öland, säger Johan Göransson.

Frågor hänvisas till förbundscheferna i Ölands kommunalförbund, Ann Willsund och Jens Odevall.

Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara för, och driva utvecklingen av frågor gällande turismen för hela Öland. Turismorganisationen ska planera, kommunicera och destinationsutveckla Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. Uppdraget är att bidra till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka.

Presskontakter

Johan Göransson

Turistchef

johan@oland.se

0485-88801

   072-545 16 77