Halvvägs genom klimattoppmötet har Sverige hunnit avlägga många löften. I sitt tal hyllade Stefan Löfven Sveriges pågående omställning till netto noll, betonade vikten av klimaträttvisa och uppmanade världens ledare att lyssna på ungdomarna. Hyllades gjorde också vår partner från Kanindé i Amazonas, Txai Suruí*, när hon talade på invigningen av mötet. Allra störst uppmärksamhet har cirka hundra länders gemensamma beslut om att stoppa avskogningen innan 2030 fått. Gårdagens första utkast till slutavtal - där behovet av fossil utfasning finns med - väcker även det uppmärksamhet.

- Att behovet av att fasa ut fossila bränslen för första gången lyfts är positivt men formuleringarna är luddiga och utan formella krav. Tyvärr ekar politikernas fina ord tomt och visar på att rika länder har lång väg att gå för både planetens och människors hälsa. Att fossila bränslen ska fasas ut och att avskogningen ska stoppas borde vara en självklarhet, säger Nastaran Zargari, styrelseledamot i Jordens Vänner.

På ett möte med civilsamhället förklarade Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie att deklarationen om skogsskövling inte skulle innebära några förändringar för Sveriges skogsbruk - ett skogsbruk som redan är hårt kritiserat för att hota miljö och klimat och kränka samers rättigheter. 

Jordens Vänner ser även löftena om netto noll utsläpp som starkt problematiska. De tio rikaste procenten av jordens befolkning orsakar idag 50 procent av koldioxidutsläppen. Jordens Vänner menar att strategin med netto noll inte är den rätta vägen mot klimaträttvisa. Inte heller så kallade ‘nature based solutions’. 

- Att betala andra för att minska sina utsläpp innebär inte en rättvis omställning - och gör inte våra egna utsläpp mindre. Att tro att vi kan plantera tillräckligt med träd för att kompensera för utsläppen leder istället sannolikt till landgrabbing och ytterligare exploatering av de människor som redan drabbas av krisen. Vi behöver att politiker tar stora kliv framåt i förändringen av det nuvarande samhällssystemet eftersom det förhindrar minskning av utsläppen, säger Nastaran Zargari.  

Jordens Vänner menar att vi kraftigt måste minska på bilism och flygresor, att vi behöver ställa om matindustrin och låta lokalsamhällen och jordbrukare leda vägen. Nastaran Zargari fortsätter:

- Framförallt behöver vi ett samhällssystem som sätter människor, miljö och klimat framför ekonomisk tillväxt, samt politiska ledare som erkänner krisens magnitud och fattar verkliga beslut. Det låter fint när politiker säger att de lyssnar på ungdomarna. Men ungdomarna vill inte bara bli lyssnade till. De vill att de som sitter på makten agerar. 

Trots fina ord om att lyssna på demonstranterna är det framförallt företagsledarna som välkomnas in på COP26. På årets möte finns fler representanter från fossil- och kolindustrin än från något enskilt land. Dessutom är årets klimattoppmöte det mest exkluderande hittills. På grund av att man inte säkerställt rättvis fördelning av vaccin i kombination med att stora delar av världen fortfarande befinner sig i kris är det framförallt de rikare länderna som haft möjlighet att delta. 

På Global Day of Action pågick demonstrationer över hela världen, med 100 000 demonstranter enbart i Glasgow. De delar inte Stefan Löfvens hoppfulla bild om en omställning som går ut på att fortsätta som vanligt. Trots fina löften inger årets toppmöte hittills inget hopp om verklig förändring. 

 

*Txai Suruí besöker Sverige nästa vecka tillsammans med en av världens yngsta urfolksledare, Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau-Juma, och den hyllade journalisten Gabriel Uchida (som många år dokumenterat urfolkskamp i Brasilien). Besöket startar i Göteborg, och onsdag-fredag kommer sällskapet att befinna sig i Stockholm. Kontakta lovis@jordensvanner.se vid intervjuförfrågningar.  

 

Presskontakt: Nastaran Zargari, 0734 076498 nastaran_zargari@hotmail.com