Under två veckor i juni ska frivilligorganisationer på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten och i samarbete med NTF Västerbotten genomföra en trafikräkning av transporter med farligt gods runt om i länet. Senast det gjordes en trafikräkning av transporter med farligt gods i Västerbottens län var 2013.

Under vecka 23 och 24 kommer Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med NTF Västerbotten att genomföra trafikräkning av transporter med farligt gods i följande kommuner, på totalt 16 olika platser:

Skellefteå:
- Klockarbäcksvägen/Järnvägsleden – v. 23
- Korsningen E4/Östra leden – v. 24
- Viadukten E4/N:a Järnvägsgatan – v. 24
- Viadukten Sundgrundsleden/Järnvägsleden – v. 24

Umeå:
- E4 söder om Avion – v. 24
- Västra länken/363 – v. 23
- Västralänken/E12 – v. 23
- Kolbäcksvägen E4 – v. 23
- Västra esplanaden – v. 24

Bjurholm korsning 363/92 – v. 23
Dorotea E45/1052 – v. 24
Lycksele E12 – v. 23
Norsjö 365/370 – v. 24
Sorsele E45 – v. 24
Storuman korsning E12/E45 – v. 23
Åsele korsning 90/92 – v. 23

Regional samverkan
Behovet har lyfts av länets aktörer inom RSF CBRNE, Regional samverkansfunktion för farliga ämnen, och upplägget är framtaget i samverkan med Region Västerbotten, Umeåregionens brandförsvar, Räddningstjänsten Skellefteå, Räddningstjänsten Lycksele, Polisen och Försvarsmakten. Trafikräkningen av transporter med farligt gods är en del i att utveckla lokal och regional krisberedskap i Västerbotten.

- Vi ser trafikräkningen som en del i vår risk- och sårbarhetsanalys för att stärka vår förmåga att hantera kemikalieolyckor, säger Sandra Majlöv Modig, beredskapshandläggare vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Fritids- och idrottsföreningar stöttar
Frivilliga från fritids- och idrottsföreningar kommer att finnas vid de olika platserna för att observera och registrera transporter med farligt gods och vilken typ av farligt gods som transporteras ute på vägarna i Västerbottens län.

Fakta om NTF Västerbotten
NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF Västerbotten genomför både nationella och lokala projekt för att ökad trafiksäkerheten i Västerbottens län. Mer information finns på NTF:s webbplats, https://ntf.se/

Kontaktinformation

Sandra Majlöv Modig
Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 43 29 │ 070-24 38 305
sandra.majlov.modig@lansstyrelsen.se

Christina Tolf
Verksamhetsansvarig, NTF Västerbotten
090-18 44 82 │ 070-602 74 38
christina.tolf@ntf.se

 

Presskontakter

Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

   070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

   072-223 15 04

Linnéa Ivarsson

Kommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

   0722-36 22 41