Det blir mer och mer viktigt för besöksnäringen att jobba med hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. Energikontor Sydost har tagit fram en handbok som innehåller tips och goda exempel på hur det går att arbeta mer cirkulärt inom restaurang, boende och spa.

Fotograf/Källa: Anna Nordström

Att gå från ett linjärt produktions- och tjänstesystem till ett cirkulärt innebär att jobba mer med återbruk, delning av resurser och återvinning. En cirkulär ekonomi tänker redan i början av en process in hur resursen ska kunna utformas för att minska avfall eller att avfallet kan ingå i en annan process.

För besöksnäringen är delning av resurser, till exempel att hyra skidor i fjällen istället för att bära med egna, redan verklighet. Men andra områden det går att jobba på är att renovera och klä om möbler istället för att byta till nya. Eller återvinna värmen från vattnet i en spa-anläggning för att minska energianvändningen.

Att minska matavfallet är en utmaning för restauranger. På Scandic Hotel i Karlshamn paketeras det överblivna från lunchbuffén om till matlådor som säljs via en app. De säljer 14 000 matlådor på ett år vilket minskat matsvinnet med sex ton årligen. Detta och andra exempel finna med i handboken.

Läs handboken Cirkulär ekonomi i besöksnäringen (2018).

 

Tack vare projektet CIRTOINNO, som finansieras av Södra Östersjöprogrammet och Energimyndigheten, kan Energikontor Sydost erbjuda seminarier och utbildning inom cirkulär ekonomi för företag inom besöksnäringen i Blekinge.

Kontaktperson:

Rebecka Jonasson Gjerpe
rebecka.jonassongjerpe@energikontorsydost.se
Tel. 073-508 85 29

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 


Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56