Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen en konferens i syftet att sprida goda exempel från lokal nivå för att visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser. Timrå kommuns Lars Backlund och Arbetsförmedlingens Ingrid Isidorsson, är två av dem som kommer att inspirera på den nationella konferensen.

Fotograf/Källa: Marie Zetterlund

Den 30 september och 14 oktober kommer timråduon att berätta om kommunens och arbetsförmedlingens framgångsrika arbete med extratjänster.

– Av Sveriges 290 kommuner finns totalt 500 extratjänster varav 37 finns i Timrå. Det är ett resultat på ett mycket bra samarbete, synsätt och vilja, säger Lars Backlund, arbetsmarknadschef.

Vad är en extratjänst?

Arbetsförmedlingen i Timrå fattade de första besluten om extratjänster redan i november 2015 i och med budgetpropositionen som kom den hösten. Rent konkret innebär extratjänst en ny möjlighet till arbete för en person som ingått i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin.  Som arbetsgivare kan man få ekonomisk ersättning. 

– Vår framgång vilar på att vi, Timrå kommun och Arbetsförmedlingen, har ett gemensamt synsätt för att lösa situationer och skapa möjligheter för personer som behöver komma ut i arbetslivet, säger Lars Backlund och fortsätter:

– Kommunens ledsagarservice har varit en betydelsefull inkörsport för att få ut långtidsarbetslösa i arbetslivet. Därefter har vi individanpassat tjänster så att de kan fortsätta arbeta.

Vid två tillfällen under hösten i Stockholm kan man lyssna till Timrås arbete.

– Det är mycket hedrande och vi är naturligtvis inte bäst på allt men vi har verkligen tagit vara på våra styrkor – en liten kommun med snabba kontaktvägar som ger nytta för kunden, avslutar Lars Backlund.

Vid konferensen kommer Arbetsförmedlingen också att presentera en bild av arbetsmarknadsläget och förändringar i arbetsmarknadspolitiken samt information om varför psykisk ohälsa ökar och vad kan samhället kan göra.

Läs mer om den nationella konferensen här: http://skl.se/download/18.437053091560c5c80f854b31/1470036566856/Inbjudan+30+sept+och+14+okt.pdf

 

Mer information: Lars Backlund, arbetsmarknadschef tfn: 060-16 34