Timrå kommun ansluter till en stor nationell matematiksatsning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) står bakom konceptet.

– Det här är en väldigt stor och viktig satsning på våra elever. Barn- och utbildningsnämnden tvekade inte att ta beslutet, säger Lisbeth Eklund (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Satsningen går under namnet TRR (Tänka, Resonera, Räkna) och har som mål att förbättra matematikundervisningen och elevernas grundläggande matematikförståelse. I grunden handlar det om att etablera en forskningsbaserad undervisningsmodell som tagits fram av NCM. Fokus ligger på de tidiga årskurserna, från förskoleklass till och med årskurs 3.

– Vi behöver vända den negativa trend vi sett i matematikresultaten och den grundläggande matematikförståelsen är här oerhört viktig för elevens fortsatta lärande, säger Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Höstterminen 2021 börjar samtliga matematiklärare i årskurs F-3 använda undervisningsmodellen.

För mer information kontakta:

Lisbeth Eklund (S), Ordförande.
Barn- och utbildningsnämnden Timrå kommnun.
lisbeth.eklund@timra.se / 073-037 84 47.

Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
Barn- och utbildningsförvaltningen Timrå kommun.
erik.sidebo@timra.se / 070-675 90 69.