Idag publicerades SKL:s Öppna jämförelser av grundskola 2017. I jämförelsen mellan kommunala grundskolor placerar sig Timrå på plats 110 av landets 290 kommuner. Jämfört med fjolårets rankning har Timrå därmed klättrat 123 platser.

– Det är framför allt personal och elever som har dragit det stora lasset. Vi är otroligt stolta, Krister Håkansson (V), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

­Resultatet är en sammanvägning där flertalet indikatorer ingår, bland annat behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, genomsnittligt meritvärde och socioekonomiska faktorer.

– Vi är riktigt glada över utvecklingen! Resultatet bekräftar att vi är på rätt väg, men det kommer att krävas mod, fokus och beslutsamhet på alla nivåer för att fortsätta ge elever och lärare förutsättningar för att lyfta resultaten ytterligare, säger Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

All statistik som hör till Öppna jämförelser grundskola finns i verktyget Jämföraren i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

 

Det här är Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat Öppna jämförelser sedan 2006.  Rapporten innehåller jämförelser av kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Rapporten bygger på statistik för läsåret 2016/2017.

www.kolada.se

https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/grundskola.761.html

 

För mer information, kontakta:
Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef.
Barn- och utbildningsförvaltningen.
Tfn: 070-570 20 63.

Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
Barn- och utbildningsförvaltningen.
Tfn: 070- 675 90 69.

Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
Barn- och utbildningsförvaltningen.
Tfn: 070-675 77 26.