Lars Lundgren, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, är en av grundarna till det internationella forskarnätverket "The European (Post)Socialist Television History Network", som diskuterar frågor som dessa. Nätverkets medlemmar representerar många länder i det forna Sovjetblocket som t.ex. Ungern, Tjeckien, Polen, Rumänien och Slovenien, men rymmer också forskare baserade i t.ex. Storbritannien, USA och Nederländerna. Nätverket finansieras i huvudsak av The Netherlands Organisation for Scientific Research.

För att markera uppstarten av nätverket, arrangeras den 7 november ett internationellt seminarium på Södertörns högskola ”Television Histories in (Post)Socialist Europe” tillsammans med Centre for Baltic and East European Studies (CBEES). Under dagen arrangeras rundabordsdiskussioner och presentationer av aktuell forskning och framtida utmaningar för forskningen kring (post)socialistisk television i Europa. Seminariet behandlar ämnen som minne och nostalgi, transnationella flöden, genrer och program, politik och opinion samt televisions materiella historia.

Talare under konferensen är bland andra:
Sabina Mihelj - keynote speaker: Loughborough University, Storbritannien
Anikó Imre: University of Southern California, USA
Irena Carpentier Reifová: Charles University, Tjeckien
Lars Lundgren: Södertörns högskola
Ferenc Hammer: ELTE University, Ungern
Dana Mustata: University of Groningen, Nederländerna
Patrik Åker: Södertörns högskola

Vad betydde de sovjetiska TV-sändningarna till andra sidan järnridån?
Lars Lundgren forskar om tidig transnationell television i Europa. Särskilt fokus ligger på etableringen av det tv-nätverk som under våren 1961 för första gången möjliggjorde direktsändningar över järnridån och band samman Öst- och Västeuropa. Sändningarna av t.ex. Gagarins återkomst till Moskva och 1:a Majdemonstrationerna på Röda torget innebar ett symboliskt överskridande där nationsgränser och politiska motsättningar tillfälligt sattes ur spel. Lars Lundgrens forskningsprojekt ”Through the Iron Curtain: Early Transnational Broadcasting and Television Discourses” har till syfte att förstå hur de Sovjetiska sändningarna bidrog till att forma idéer och föreställningar om television som ett transnationellt medium. Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

För ytterligare information, vänligen kontakta: lars.lundgren@sh.se eller se http://post-socialisttvhistory.eventbrite.com

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876