AI är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa sjukvården att ta stora kliv inom bilddiagnostik, administrativa processer och även inom covidvården. I ett samarbete med bland annat AstraZeneca och AI Sweden rekryterar Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu unga talanger till det arton månader långa utbildningsprogrammet Eye for AI.

Röntgen med magnetkamera på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fotograf/Källa: Johanna Ewald St Michaels

Eye for AI är en rekryteringskampanj för AI-utvecklare där Sahlgrenska Universitetssjukhuset samarbetar med AI Sweden, AstraZeneca och Zenseact. Sex unga talanger ska rekryteras i en första pilotomgång. Med start i oktober kommer de att rotera två och två i sexmånadersperioder mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, AstraZeneca och Zenseact, med en fast dag i veckan på AI Sweden under de 18 månader som programmet löper. De får därmed chansen att jobba med tillämpade AI-projekt i olika branscher.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset får chansen att rekrytera talangfulla AI-utvecklare som annars kanske inte hade sett oss som en potentiell arbetsgivare. De kommer att få jobba med intressanta AI-projekt kopplade till vårdens utmaningar och vi hoppas att de kan hjälpa oss en bit på vägen. Med Eye for AI får sjukhuset också chansen att knyta tätare samarbeten med de andra företagen, säger Cecilia Hahn Berg, strateg som jobbar med AI-frågor och representerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Eye for AI.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på AI som en viktig komponent i framtidens sjukvård och öppnar ett särskilt kompetenscentrum i höst.

– Vi bör öka vår förmåga att arbeta med data och AI. Som ett steg i detta satsar vi nu på ett kompetenscentrum för AI. Syftet är att ge praktiskt stöd och skapa förutsättningar för de verksamheter som antingen har långt gångna planer eller som är i färd med att använda AI, säger Magnus Kjellberg, sektionsledare för enheten Digital Forskning och Innovation, och representant för Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Eye for AI.

AI-algoritm kan upptäcka hudcancer

Sjukhuset har just nu flera pågående projekt inom AI, där många är samverkansprojekt med bland annat Chalmers tekniska högskola. Till exempel pågår ett projekt där man använder kontinuerligt registrerade fysiologiska parametrar, bland annat EKG och EEG, för att med hjälp av AI kunna varna om en patient börjat utveckla tecken på syrebrist i hjärnan och därmed undvika stroke.

Ytterligare ett exempel är inom dermatologi där man har tagit fram en AI-algoritm som är lika bra som hudläkare på att avgöra om en bild på en hudfläck är hudcancer eller ej. Under pandemin har också Sahlgrenska Universitetssjukhuset använt sig av AI för att förutsäga behov av covid-19-vårdplatser där man kunnat sammanställa olika informationskällor, bland annat statistik från kollektivtrafik och telekom, som tillsammans med vårdstatistik kunnat skapa träffsäkra prognoser.

– AI kan användas på många olika sätt inom hälso- och sjukvården, till exempel som beslutsstöd inom bildgivande diagnostik och vid analys av stora datamängder såsom genomikdata. Men AI kan också användas för att utveckla administrativa processer, till exempel bemanningsplanering. Målet är såklart att i slutänden förbättra vården för våra patienter, säger Cecilia Hahn Berg.

 

Fakta: Eye for AI

Här hittar du mer information om Eye for AI och partnerorganisationerna.

Cecilia Hahn Berg är strateg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och jobbar med att vidareutveckla samverkan mellan sjukhuset, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, men även näringslivet inom life science och AI.

Magnus Kjellberg är sektionsledare för enheten Digital Forskning och Innovation på Centrum för Digital Hälsa och kommer till hösten bli föreståndare för Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets bästa kliniska forskning.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00