Det är mycket allvarligt att antalet kränkningar i skolan ökar. Men vi kan inte fortsätta med att bara diskutera vems fel det är. Nu måste vi samlas – skolledare, lärare, elever och föräldrar – för att tillsammans aktivt arbeta fram regler och normer för en trygg skola. Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson den senaste tidens larmrapporter.

Nu måste vi börja samarbeta för en trygg skola och sluta med beskyllningar

- Det är mycket allvarligt att antalet kränkningar i skolan ökar. Men vi kan inte fortsätta med att bara diskutera vems fel det är. Nu måste vi samlas – skolledare, lärare, elever och föräldrar – för att tillsammans aktivt arbeta fram regler och normer för en trygg skola.

Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson den senaste tidens larmrapporter om ökade kränkningar i skolan.

Skolan är ett av vårt samhälles viktigaste fundament. Skolledare och lärare är två mycket viktiga professioner som har ett fantastiskt spännande och viktig uppdrag. Ansvaret och uppdraget är mycket tydligt.

Skolan står inför två stora och mycket viktiga utmaningar: att lyfta elevernas resultat och att motverka alla former av mobbning och kränkningar.

- Ska vi lyckas med detta måste skolledare, lärare, elever och vårdnadshavare tillsammans arbeta för en skola där alla trivs och utvecklas. Ingen kan ställa sig utanför som betraktare och peka finger åt någon annan och säga ”det är ditt fel”, säger Matz Nilsson.

- Alla har ett ansvar och alla är en del av lösningen på de problem och utmaningar som skolan står inför. Vi måste komma ifrån perspektivet av ”shame och blame”! Det är tillsammans som vi skapar en skola där fler elever lyckas och där alla som arbetar i skolan känner sig trygga och respekterade för den man är. Och skolledare och lärare är välutbildade för sitt uppdrag.

Sveriges Skolledarförbund ser mycket allvarligt på att antalet kränkningar i skolan ökar kraftigt. Förra året tog Skolinspektionen och BEO emot 1544 anmälningar om kränkande behandling av elever.

Det är en ökning med 17 procent jämfört med året innan. 40 procent av kränkningarna sker av skolans egen personal och i många fall av lärarna. Samtidigt upplever lärarna att de kränks av eleverna i allt högre utsträckning.

Sveriges Skolledarförbund uppmanar nu landets skolledare, lärare och elever att tillsammans med vårdnadshavarna aktivt arbeta fram gemensamma regler och normer för hur man skapa en skola med bra resultatutveckling och hållbar och sund arbetsmiljö utan kränkningar.

- Vi tror inte att fler domar, reformer, regler eller sanktioner är lösningen. Nu gäller det att alla parter respekterar varandras uppdrag och att tillsammans med alla inblandade ser till att fler elever och lärare upplever att deras arbetsmiljö är sund och utvecklande.

- Alla har ett ansvar och alla måste samarbeta för en bättre skola, säger Matz Nilsson.

För mer info kontakta Matz Nilsson, 0703-32 53 99.

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207