Välkommen till en svensk presentation av rapporten Effekter, anpassning och sårbarhet som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

IPCC symbolisk bild WG2 2022 Fotograf/Källa: IPCC

Om rapporten

"Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet" utvärderar kunskapsläget om klimatförändringens konsekvenser, möjlig anpassning till klimatförändringen och sårbarhet hos samhället och naturliga system. 

Under tiden 14 - 25 februari genomför FN:s klimatpanel IPCC ett digitalt möte som ett sista steg i framtagandet av rapporten. Vid mötet samlas rapportförfattare och representanter från medlemsländerna som avslutning på den omfattande arbets- och granskningsprocess i flera steg som alla IPCC:s rapporter genomgår. SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. 

Tid

Måndag den 28 februari, kl. 14.00 - ca 15.20

Plats

Presentationen webbsänds via Pexip Broadcast. Länk skickas till dig som anmält dig.

Program 

 • Info och förutsättningar för pressträffen
  EvaMarie Törnström, kommunikatör, SMHI
   

 • Inledning
  Anders Grönvall, statssekreterare på Miljödepartementet, Regeringskansliet
   

 • Grundfakta om IPCC och hur rapporterna tas fram
  Camilla Andersson, Sveriges biträdande kontaktperson för IPCC, SMHI
   

 • Rapportens huvuddrag
  Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC, SMHI
   

 • Hur kan IPCC:s rapport bidra till Sveriges klimatanpassning?
  Karin Hjerpe, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI
   

 • Hur kan IPCC:s rapport bidra till Sveriges arbete med att stödja utvecklingsländer?
  Maria van Berlekom, enhetschef globala miljösamarbeten, Sida
   

 • Att vara författare i IPCC
  Lisa Schipper, samordnande huvudförfattare till rapportens kapitel 18, Oxfords universitet
   

Anmälan till pressträffen

Välkommen att anmäla dig till pressträffen via mejl till evamarie.tornstrom@smhi.se
Senast den 25 februari behöver vi din anmälan.

Bokning av intervjuer

Direkt efter pressträffen den 28 februari finns möjlighet till kortare (ca 10 min) digitala intervjuer med medverkande vid pressträffen samt de svenska IPCC-författarna Martina Angela Caretta och Emily Boyd. https://www.smhi.se/klimat/ipcc/svenska-forfattare-i-ar6-delrapport-2-1.154599

Dessa intervjuer bokas i förväg och senast den 25 februari genom EvaMarie Törnström evamarie.tornstrom@smhi.se , 011 495 82 14 eller AnnaKarin Norberg annakarin.norberg@smhi.se, 011-495 8695

 

Mer information 

IPCC:s sida om rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet”

Om IPCC:s rapporter på smhi.se

Om rapporten "Effekter, anpassning och sårbarhet" på smhi.se

 

Om FN:s klimatpanel IPCC

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsländer som grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöprogram UNEP. IPCC ska förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

Om Nationell kontaktpunkt för IPCC

SMHI har regeringsuppdraget att verka som Focal Point (nationell kontaktpunkt) för FN:s klimatpanel IPCC och representerar därmed Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.


SMHI har en livsviktig roll som pålitlig expertmyndighet. Genom vår gedigna kunskap om väder, vatten och klimat bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.

Vi samlar in mängder av data som vi bearbetar, modellerar och visualiserar utifrån olika scenarier. Vi följer omvärldens utveckling och genom vår egen forskning utvecklar och sprider vi kunskap och tjänster som bygger på vetenskaplig grund. Vi utvärderar, analyserar, prognostiserar och följer upp. Varje dag, dygnet runt, året om.

Därför vågar vi lova dig ständigt aktuella beslutsunderlag som gör det lättare att planera på både kort och lång sikt – allt från din utflykt till framtidens infrastruktur. Våra underlag hjälper samhället att nå de nationella miljökvalitetsmålen och hantera morgondagens globala utmaningar.

SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI. Semester 11 juni - 3 juli 2022.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746