Välkommen till den svenska presentationen av rapporten Den naturvetenskapliga grunden som FN:s klimatpanel IPCC kommer att offentliggöra några timmar tidigare.

Om rapporten

Den naturvetenskapliga grunden är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier, och baserar sig på många tusen vetenskapligt granskade artiklar. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapliga artiklar. Rapporten är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, AR6.

Under tiden 26 juli – 6 augusti genomförs det digitala beslutsmöte där FN:s klimatpanel IPCC samlar rapportförfattare och representanter från medlemsländerna som avslutning på den omfattande arbets- och granskningsprocess i flera steg som alla IPCC:s rapporter genomgår. Vid beslutsmötet representeras Sverige av Markku Rummukainen och Lena Lindström från SMHI som är nationell kontaktpunkt för IPCC.
 

Tid för den svenska presentationen:

13.00 - ca 14.15 den 9 augusti 2021
 

Plats:

Presentationen webbsänds via Pexip Broadcast. Länk skickas till dig som anmält dig.
 

Program

 • IPCC:s arbete med rapporten
  Lena Lindström, SMHI
   
 • Introduktion
  Deliang Chen, Samordnande huvudförfattare till rapportens kapitel 1, Göteborgs universitet
   
 • Rapportens huvuddrag
  Markku Rummukainen, SMHI
   
 • Sveriges klimatarbete och begränsning av klimatpåverkan
  Stina Jansson och Pelle Boberg, Naturvårdsverket
   

Anmälan till pressträffen:

Via mail till evamarie.tornstrom@smhi.se
 

Bokning av intervjuer:

Direkt efter pressträffen finns möjlighet till kortare (ca 10 min) digitala intervjuer med medverkande från SMHI och Naturvårdsverket. Dessa intervjuer bokas genom EvaMarie Törnström, evamarie.tornstrom@smhi.se eller tel 011 495 82 14.

Intervjuer med Deliang Chen bokas via IPCC enligt de instruktioner som finns här: https://www.ipcc.ch/2021/07/16/interviews-ar6-wg1-authors/
 

30 juli sista dag för registrering för embargomaterial

För att få tillgång till embargomaterial i samband med rapportsläppet eller ställa frågor under IPCC:s centrala presskonferens måste du registrera dig hos IPCC senast den 30 juli. Du behöver bifoga bild på presskort och legitimation (pass eller nationellt ID-kort).

Information om hur du registrerar dig finns på IPCC:s webbplats:
www.ipcc.ch/2021/07/08/media-registration-ar6-wg1/
 

Mer information

Information till media (Media Advisory) på IPCC:s webbplats (på engelska)

Om IPCC:s rapport Den naturvetenskapliga grunden, på SMHIs webbplats

Om IPCC:s rapport Den naturvetenskapliga grunden, på IPCC:s webbplats (på engelska) 
 

Presskontakt

Presskontakt SMHI, nationell kontaktpunkt IPCC:

EvaMarie Törnström, kommunikatör, evamarie.tornstrom@smhi.se, tel. 011-495 8214.
 

Om FN:s klimatpanel IPCC

IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change - är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. IPCC har 195 medlemsländer och grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöorgan UNEP.
 

Om Nationell kontaktpunkt för IPCC

SMHI har regeringsuppdraget att verka som Focal Point (nationell kontaktpunkt) för FN:s klimatpanel IPCC och representerar därmed Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

 


SMHI har en livsviktig roll som pålitlig expertmyndighet. Genom vår gedigna kunskap om väder, vatten och klimat bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.

Vi samlar in mängder av data som vi bearbetar, modellerar och visualiserar utifrån olika scenarier. Vi följer omvärldens utveckling och genom vår egen forskning utvecklar och sprider vi kunskap och tjänster som bygger på vetenskaplig grund. Vi utvärderar, analyserar, prognostiserar och följer upp. Varje dag, dygnet runt, året om.

Därför vågar vi lova dig ständigt aktuella beslutsunderlag som gör det lättare att planera på både kort och lång sikt – allt från din utflykt till framtidens infrastruktur. Våra underlag hjälper samhället att nå de nationella miljökvalitetsmålen och hantera morgondagens globala utmaningar.

SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.

Presskontakter

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746