Just nu pågår Gula Bandet–månaden för Sveriges civila och militära veteraner och deras anhöriga. Cirka 80 000 svenskar har gjort utlandstjänst och är därmed veteraner. Den största delen av de som kommer hem efter sin tjänstgöring mår bra och går starka ur sin insats, men för andra är det inte lika enkelt. Flera år efter att veteranen Claes Lyckner varit iväg på internationella uppdrag som civil observatör drabbades han av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Fotograf/Källa: Lazze Karlsson

Flera år efter att veteranen Claes Lyckner varit på uppdrag som civil observatör i Kosovo och Bosnien år 2000 samt Sri Lanka år 2004 drabbades han av posttraumatiskt stressyndrom. I hans uppdrag ingick bland annat att upptäcka och rapportera om fortsatt våld mellan stridande parter. Det kunde röra sig om hot, misshandel och till och med mord. 

- Det fanns hela tiden både en strukturell och direkt hotbild mot oss. Som civil observatör är du dessutom helt obeväpnad och bilarna man kör omkring i är inte skottsäkra. När som helst kunde de komma åt oss och de visste var vi bodde. Självklart var det en stor press och stress att ständigt känna sig hotad, säger Claes Lyckner.

Det var uppdraget som civil observatör på Balkan som blev grundorsaken till att han senare började må dåligt. Men hur mycket detta påverkade honom förstod han inte förrän långt efteråt.

- Jag utsattes för ett svårt trauma där jag var övertygad om att jag skulle dö. Efter sådana traumatiska händelser börjar kroppen och hjärnan sakta att reagera. För mig började det med panikångest och panikattacker, depression och svår oro, men allt detta var bara symptom på något allvarligare, säger Claes Lyckner.

Det saknas ett helhetsperspektiv för veteraner som mår dåligt
Tack vare traumaterapi, rätt medicinering och veterannätverk har Claes Lyckner börjat få balans i livet igen. Han har bland annat fått ekonomiskt stöd från Gula Bandet. 

- Organisationer som Gula Bandet är jätteviktiga när samhällets resurser inte räcker till. Statliga myndigheter skickar ut oss i tjänst där vi riskerar våra liv, och sedan tar samhället inte sitt ansvar, säger Claes Lyckner.

Gemensamt för veteraner som mår dåligt är att många ofta befinner sig i en extremt utsatt ekonomisk situation efter sjukskrivningar, rehabilitering, förlorad arbetsinkomst och kostnader för mediciner. Claes Lyckner menar att det allt för ofta saknas ett helhetsperspektiv för veteraner som mår dåligt. 

- Det krävs mer än behandling på veteranmottagningen AKKIS i Uppsala. Om veteranen inte har en stabil livssituation som fungerar förekommer det att de som mår dåligt inte orkar genomföra traumabehandlingen och det är där Gula Bandet har en viktig funktion. Det ekonomiska stödet kan i vissa fall vara helt livsavgörande, säger Claes Lyckner. 

Gula Bandet Månaden – för Sveriges civila och militära veteraner 
Just nu pågår Gula Bandet-månaden som sträcker sig under hela maj och avslutas med Veterandagen 29 maj och utnämnandet av Årets Veteran 2019. Det är nu tredje året som Gula Bandet får en egen månad som uppmärksammar Sveriges civila och militära veteraner och deras anhöriga. 

Gula Bandet säljs till förmån för Sveriges veteraner, svensk personal i utlandstjänst och deras anhöriga. Tack vare små och stora bidrag från privatpersoner och företag kan Gula Bandet stötta veteraner och deras familjer med kamratstöd och vid behov ekonomiskt för att hjälpa dem tillbaka till det vanliga livet där sjukvården, myndigheter och försäkringar inte räcker till.

 

 


Sveriges Veteranförbund finns till för alla svenska veteraner. En veteran är en person som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Det kan vara en brandman som hjälpt till utomlands vid en jordbävningskatastrof, en polis som arbetat utomlands för Rikspolisstyrelsen eller en soldat som gjort FN-tjänst. Den gemensamma nämnaren är att de har ställt upp när världssamfundet kallat till insatser för fred i världen.

H.K.H. Prins Carl Philip är höge beskyddare av Sveriges Veteranförbund. 


Presskontakter

Martin Ruist

Presskontakt

martin.ruist@fourpr.se

   073-9321262

MariAnne Boström

Generalsekreterare

marianne@sverigesveteranforbund.se

   070-879 90 84