Kön till första besök vid barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Skaraborgs Sjukhus har minskat drastiskt.

 

I nuläget är det endast 16 patienter som väntar på att få en tid inbokad till ett första besök. Även köutvecklingen till utredning har sakta börjat gå nedåt.

-Jag vill verkligen rikta stort beröm till alla medarbetare i min verksamhet som gör det möjligt att vi nu lyckats ta hand om kön till första besök och att vi dessutom erbjuder fler besök än vad vi har fått i beställning, säger verksamhetschef Annelie Sundén-Gustavson.

Skaraborgs Sjukhus styrelseordförande Pär Johnson gläds åt utvecklingen.

-Medarbetarna vid BUP gör ett fantastiskt arbete och det här betyder mycket för så många unga människor som inte mår bra, säger Pär Johnson.

 

Färre patienter väntar på operation

Antal patienter som väntar på operation vid Skaraborgs Sjukhus har minskat successivt varje månad sedan årsskiftet. Totalt har antal väntande patienter blivit 500 färre sedan december 2021 och måluppfyllelsen enligt vårdgarantin har förbättrats. Det vill säga andel patienter som erhåller sin operation inom vårdgarantins lagstiftade 90 dagar har förbättrats.

-Det är mycket glädjande att kunna konstatera detta. Det är både viktigt och värdefullt att våra patienter får sina operationer utförda, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

 

Skaraborgs Sjukhus kraftsamlar

Skaraborgs Sjukhus har startat fem kraftsamlingsområden för att utveckla och stärka medarbetarna och vården och omsorgen av patienterna. Dessa områden är:

  • Ledarskap
  • Behålla och rekrytera
  • Förändrade arbetssätt
  • Kvalitet och patientsäkerhet
  • Samverkan

Inom dessa olika områden har det redan utkristalliserat sig flera olika delar som står i fokus för arbetet. Till exempel den organisatoriska miljön, arbetsbelastning, scheman, utvärdering av arbetsprocesser, patienters delaktighet i vården, ökad kunskap, samordning och samverkan, kultur och klimat.

-Det här är ett mycket bra och väldigt viktigt initiativ. Som jag ser det är det avgörande för att Skaraborgs Sjukhus även i framtiden ska kunna erbjuda patienterna en säker vård med bibehållen hög kvalitet. Jag ser mycket fram emot att delta i utvecklingen av det här arbetet, säger Pär Johnson, styrelseordförande för Skaraborgs Sjukhus.

 

En utvecklingsplan för framtiden

Skaraborgs Sjukhus vill vara en attraktiv arbetsgivare och bedriva en sammanhållen och effektiv sjukvård. Mot bakgrund av de utmaningar sjukhuset står inför och kravet på förändring och utveckling av vårdens processer ska därför en utvecklingsplan för verksamhetens helhet och delar tas fram.

Första delen i denna helhet är Skaraborgs Sjukhus Lidköping, där det planeras för omfattande planerad kirurgi och ortopedi inom både dagkirurgi och slutenvård. Bland annat behåller och genomför SkaS Lidköping det regionala uppdraget inom ledkirurgi och här bedrivs också fortsatt akutmottagning för både kirurgi och medicin.

Denna viktiga och omfattande verksamhet innebär också att lokalerna måste hålla hög standard. Fastigheterna vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping är av varierande ålder och skick. Insatser har under de senare åren gjorts för att förbättra lokalernas funktion, men det finns mycket att utveckla för att försäkra sig om att ha tillgång till patientsäkra, ändamålsenliga och tillgängliga lokaler.

-Utvecklingsplanen utgör en viktig grund för att kunna beskriva behov av framtida lokalinvesteringar och är både positiv och viktig för hela Skaraborgs Sjukhus. För att kunna bedriva erbjuda god vård måste vi också kunna erbjuda en god miljö för både medarbetare och patienter, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus

 

För mer information:

Pär Johnson (L), ordförande, 070 942 30 13

Susanne Berglund (S), vice ordförande, 070 696 95 61

Stellan Ahlström, sjukhusdirektör, 0730-93 38 83


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07