Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutade den 3 december 2020 om att fastställa Plan för intern kontroll.

Syftet med internkontrollplanen är att bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med invånarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Till grund för internkontrollplanen låg en riskanalys, där de allvarligaste riskerna blev omhändertagna i beslutad internkontrollplan. De flesta kontroller har gått bra att genomföra enligt fastställd plan, trots pågående Corona-pandemi under året. Någon enstaka kontroll har försvårats i och med pandemin och kontrollen har fått genomföras på annat sätt.

-Detta har dock inte påverkat styrelsens uppföljning negativt. Flera kontroller resulterade i framtagande av handlingsplaner och åtgärder för att eliminera, minska eller bevaka identifierade riskområden. Några risker och kontroller behöver fortsatt bevakas i planen för den interna kontrollen 2022, säger vice ordförande Susanne Berglund..

 

Styrelsen fick se nya psykiatrihuset

1 mars flyttar den vuxenpsykiatriska heldygnsvården från Skaraborgs Sjukhus Falköping till moderna lokaler i Skaraborgs Sjukhus Skövde.  Nu har sjukhusstyrelsen varit på studiebesök i den nyuppförda byggnaden och intrycket var mycket positivt efter visningen och rundvandringen.

-Det var verkligen roligt att få möjlighet att se detta. Vi är väldigt glada för att verksamheten nu är redo att flytta i de nya lokalerna, säger vice ordförande Susanne Berglund.

 

För mer information:

Pär Johnson (L), ordförande, 070 942 30 13

Susanne Berglund (S), vice ordförande, 070 696 95 61

Stellan Ahlström, sjukhusdirektör, 0730-93 38 83


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07