Eskilstuna leder ett nätverk för sociala frågor inom ramen för samarbetet med Eurotowns. För närvarande fokuserar nätverket på olika typer av volontärarbete. Som ett led i samarbetet deltar sju personer från Eskilstuna i en studieresa till Schiedam i Holland om volontärarbete för äldre. Besöket pågår 18-20 april.

Samarbetet inom nätverket för sociala frågor inleddes hösten 2011 med ett studiebesök i Eskilstuna som handlade om volontärarbete för invandrare. Mötet i Schiedam kommer att handla om att hjälpa och ge stöd till äldre. I höst arrangeras ett möte i Sindelfingen i Tyskland som kommer att handla om barn och ungdomar.

Kommunens deltagare är Birgitta Berg, internationell samordnare, Helena Tsiamanis, stadsdelsutvecklare och Lena Pettersson folkhälsokonsulent på vuxenförvaltningen. Dessutom deltar volontärer från Eskilstuna: Anna Hellberg är aktiv inom Röda korset, Håkan Omberg är ordförande i Frivilligcentralen, Hilkka Karlsson arbetar som volontär i Suomitupa (ett dagcenter för äldre med finskt ursprung) och Abood Hamed Rida är aktiv i Irakiska föreningen samt hjälper äldre från andra länder.

I resan deltar också volontärer från Gävle, Sindelfingen i Tyskland, Helmond i Nederländerna samt Kortrijk och Hasselt från Belgien.

Exempel på programpunkter:

  • ”De vijf molens” - volontärarbete i ett socialt center för seniorer
  • Frankeland - volontärarbete i ett sjukhem/vårdcentral
  • Het Zimmertje - seniorer som driver en egen mötesplats
  • Diskussioner med tjänstemän och politiker I Schiedam

Eskilstuna kommun är sedan 1997 medlem i ett nätverk för medelstora europeiska städer, Eurotowns. Cirka 20 städer från olika delar av Europa är medlemmar, varav Schriedam är en av dessa. Nätverkets mål och syfte är bland annat att utbyta kunskaper och erfarenheter samt hjälpa medlemmar att få tillgång till EU-finansiering.

Kostnaden på drygt 5 000 kronor per person inkluderar resa och hotell. Mat står värdkommunen Schiedam för. Hela programmet finns på Eurotowns hemsida, www.eurotowns.org

För mer information:
Birgitta Berg, internationell samordnare 073-950 00 63.

Eskilstuna - den stolta Fristaden har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.


Bifogade filer

 Release

Presskontakter

Eva Norberg

Kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

   070-089 37 38