De tio studieförbundens gemensamma bransch- och intresseorganisation hälsar erfarna ledaren och folkbildaren Ann-Katrin Persson välkommen som ny ordförande för Studieförbunden.

Foto: Peter Knutson.

De tio studieförbundens gemensamma bransch- och intresseorganisation hälsar erfarna ledaren och folkbildaren Ann-Katrin Persson välkommen som ny ordförande för Studieförbunden.

- Jag tycker folkbildning och studieförbunden är bland det bästa Sverige har. Vi har en uppgift att skapa rum för perspektivbrytning och för att stärka människor och grupper, så att de kan ta sin plats i samhället, oavsett tid och aktuella samhällsfrågor, säger Studieförbundens nya ordförande Ann-Katrin Persson.

Ann-Katrin Persson är i dag förbundsrektor på Sensus studieförbund och har i över 13 år arbetat med folkbildning inom studieförbundet. Dessförinnan har hon under fyra decennier haft flertalet chef- och ledaruppdrag inom olika branscher, bland annat Vårdförbundet, Ledarinstitutet och styrelseuppdrag i Civos, Ideell Arena med flera. Hon ser värdet av en samverkande branschorganisation där studieförbunden möts och driver frågor gemensamt:

- Studieförbunden i samverkan är en organisation som behövs och som kan skapa synergieffekter genom att vi samlas och arbetar med frågor tillsammans. Vi är ömsesidigt beroende av varandra och vi behöver inse det och agera därefter, säger Ann-Katrin Persson.

Folkbildningen står inför många utmaningar och möjligheter i framtiden. För att genomföra en folkbildning som ligger i framkant och som är tillgänglig för fler påbörjas nu arbetet med nya strategier framåt - en resa Ann-Katrin ser särskilt fram emot att vara delaktig i och leda:

- Förbundsmötet beslutade om en ny strategi som utmanar oss till att utvecklas i snabb takt och i en bestämd riktning. Det ska bli fantastiskt roligt att vara i ordförande just i detta skede. Jag har ju praktiserat som först tf vice och sedan tf ordförande och vet att vi tillsammans i styrelsen är konstruktiva och bra på att lösa problem. Det ska bli kul att föra processen framåt tillsammans, avslutar Ann-Katrin Persson.

Ann-Katrin Persson tar över som ordförande efter Monica Widman-Lundmark.

Läs mer om Studieförbundens styrelse och uppdrag här.

Presskontakter

Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

   070-713 31 50