Folkbildningsrådet har idag överlämnat sin rapport "Studieförbundens verksamhet: Kontroll, transparens och kvalitet" till utbildningsminister Anna Ekström (S).

David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan

- Studieförbunden agerar beslutsamt med ett effektivt åtgärdsprogram för att alla pengarna ska gå till folkbildning. Vi har gjort en rejäl hemläxa när det gäller kontroll och uppföljning.  I höstas enades också medlemmarna i Folkbildningsrådet (Studieförbunden och folkhögskolornas organisationer) om att kraftigt öka Folkbildningsrådets resurser för att stärka, vässa och effektivisera arbetet med kvalitet, uppföljning och kontroll. Vi välkomnar också att Riksrevisionen granskar kontrollen och uppföljningen av statsbidragen.

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan, som är branschorganisation för de tio studieförbunden, i en kommentar till Folkbildningsrådets rapport.

Bakgrund: Folkbildningsrådet har idag överlämnat rapporten Studieförbundens verksamhet: Kontroll, transparens och kvalitet till regeringen. Folkbildningsrådet aviserar ett flertal åtgärder: stärka det förebyggande arbetet, stärkt kontroll och säkerställd transparens samt ett omfattande reformarbete. Studieförbunden har fått rapporten idag och kommer att analysera innehållet noga.

- Det finns flera delar i rapporten som vi bedömer som positiva medan andra formuleringar väcker frågor, säger David Samuelsson.

- Det är viktigt att cirkelledare och personal har god kunskap om folkbildningen och villkoren för statsbidraget. Folkbildningsrådet föreslår nu gemensam information och utbildning för dessa. För Studieförbunden är det viktigt att det sker på ett sätt som bevarar studieförbundens självständighet och särart, säger David Samuelsson.

- Folkbildningsrådet aviserar att de kommer att göra egna kontroller av studieförbundens verksamhet på ett sätt som inte tidigare gjorts. Studieförbunden står bakom en mer effektiv kontroll som är förenlig med studieförbundens frihet och självständighet, säger David Samuelsson.

- Folkbildningsrådet vill att bidragen riktas mot ”prioriterade verksamheter” och folkbildning som är ”relevant och angelägen”. Hur ska detta tolkas? Vi har tio studieförbund med skilda profiler och vår uppfattning är att de själva måste ha stora frihetsgrader i att prioritera och avgöra vilken verksamhet som är relevant och angelägen, säger David Samuelsson.

- Studieförbunden står bakom folkbildningens självförvaltning med en tydlig rollfördelning och principen om armlängds avstånd. Studieförbunden ska kunna forma verksamheten utifrån sin särart, i enlighet med statens syften med statsbidraget och Folkbildningsrådets villkor, avslutar David Samuelsson.

 

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.

Presskontakter

Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

   070-713 31 50