Branschorganisationen Studieförbunden i samverkan välkomnar att Riksrevisionen idag har beslutat att inleda en granskning av kontrollen och uppföljningen av de statliga medlen till studieförbunden.

David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan

-Det är verkligen bra att Riksrevisionen nu granskar kontrollen och uppföljningen av statsbidragen till studieförbunden. För Studieförbunden är det självklart att hela statsbidraget, alla pengarna ska gå till folkbildning. Vi tolererar inget fusk. Det senaste året har studieförbunden granskat verksamheten mer noggrant än någonsin tidigare. Granskningen visade på vissa felaktigheter som nu har rättats till men inget i granskningen har indikerat ytterligare stora brister. Riksrevisionens granskning blir en nödvändig extern genomlysning av att kontrollen och uppföljningen av statsbidraget till studieförbunden fungerar effektivt.

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan, i en kommentar till Riksrevisionens beslut.

Bakgrund: Riksrevisionen har idag beslutat att inleda en granskning av kontrollen och uppföljningen av de statliga medlen till studieförbunden.

 

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.

Presskontakter

Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

   070-713 31 50