- Vi har inlett ett intensivt utvecklingsarbete för att säkra kvaliteten i folkbildningsverksamheten. Vi har identifierat problem utifrån de unikt noggranna genomlysningar som skett av verksamheten och tagit fram effektiva åtgärder för att möta dem. Dessa åtgärder implementeras nu i högt tempo av de tio studieförbunden. Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden.

I en skrivelse riktad till Riksdagens Kulturutskott och Utbildningsdepartementet redogör Studieförbunden för hur de arbetar med åtgärdsprogrammet som redovisades i februari samt för utfallet hittills.

- Det är viktigt att ansvariga politiker vet om att vi är stenhårt fokuserade på detta. Vi ser mycket allvarligt på varje misstanke om att pengar som ska gå till folkbildning använts eller redovisats felaktigt. Vi har nolltolerans mot fusk och felanvändning av statsbidrag, säger David Samuelsson.

Den 12 februari 2021 redovisade Studieförbunden i en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Kulturutskottet ett åtgärdsprogram utifrån den utökade särskilda kontrollen. Den 14 april presenterade även Folkbildningsrådet ett åtgärdspaket. Skrivelsen som nu överlämnas till politikerna är en uppföljning och uppdatering av vad som skett på dessa områden därefter.

Exempel på åtgärder:

  • Närvaro ska rapporteras digitalt och från 2022 blir krav på Mobilt BankID obligatoriskt.
  • Rutinerna för kostnadsersättningar har stramats upp
  • Rutinerna för anordnarskap i samarbete med föreningar och andra aktörer har skärpts
  • Samkörningarna av register för att upptäcka felaktigheter har utvecklats ytterligare
  • En mall för brottsanmälan har tagits fram i samverkan med Polisens nationella operativa avdelning (NOA)

Hela skrivelsen finns att läsa här:
Skrivelser | Studieförbunden (studieforbunden.se)

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.

Presskontakter

Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

   070-713 31 50