Idag har riksdagen fattat beslut om kulturutskottets betänkande om folkbildningen. David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan, som är Studieförbundens branschorganisation, kommenterar:

- Studieförbunden vill understryka vikten av att Riksdagen beslutat att folkbildningen fortsatt ska vara fri och frivillig. Dagens beslut innebär att civilsamhällets oberoende värnas och att principen om armlängds avstånd mellan staten och folkbildningen upprätthålls. Det är en viktig signal om tillit till folkbildningens aktörer som riksdagen nu skickar.

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan, med anledning av att Riksdagen idag fattat beslut om kulturutskottets betänkande om folkbildningen.

- Det är bra att en statlig myndighet får uppdraget att utvärdera folkbildningen. En regelbunden, kvalificerad utvärdering är något som vi har krävt sedan 2013 och nyligen upprepade i en skrivelse till utbildningsministern tillsammans med folkhögskolornas organisationer. Skrivelsen vann gehör i kulturutskottet och nu även i Riksdagens beslut, säger David Samuelsson.

- Vi har även framfört ett förslag om en statlig revisor i Folkbildningsrådet. Detta ska nu ska beredas i regeringskansliet. En statlig revisor ökar insynen och stärker tilltron till folkbildningens förvaltning av statsbidraget, säger David Samuelsson.

- Det är glädjande att Riksdagen uppmärksammar det arbete som Studieförbunden och Folkbildningsrådet har gjort för att förhindra felaktigheter. Vi har från Studieförbunden gjort den mest noggranna granskningen av vår verksamhet någonsin. För att säkra verksamheten framåt har vi tagit fram en gedigen åtgärdsplan, säger David Samuelsson.

- Riksdagen gör bedömningen att detta arbete tillsammans med den granskning som Riksrevisionen ska göra av kontrollen och uppföljningen av statsbidragen till studieförbunden är tillräcklig och att ännu en extern granskning utöver detta inte behövs. Vi delar den bedömningen och välkomnar detta beslut, avslutar David Samuelsson.

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.

Presskontakter

Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

   070-713 31 50