Ingen ökning av de generella anslagen men välkommen förstärkning kring uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor. Så kan regeringens budgetproposition sammanfattas ur ett studieförbundsperspektiv.

Studieförbunden kommenterar höstbudgeten

Ingen ökning av de generella anslagen men välkommen förstärkning kring uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor. Så kan regeringens budgetproposition sammanfattas ur ett studieförbundsperspektiv.

- Vi är besvikna över att de generella anslagen står still även i år, men gläds åt den förstärkning som görs i budgeten, kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson regeringens förslag till budget.

- Genom att ännu ett år inte räkna upp folkbildningsanslaget alls får vi en urholkning på grund av inflation och ökade kostnader. Studieförbunden gör stor nytta, men skulle kunna göra mer. I kombination med att alldeles för många kommuner och regioner sänker sina anslag får vi negativa konsekvenser över tid, förklarar David Samuelsson.

- Det är samtidigt mycket positivt att anslaget till studieförbundens uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor både förlängs och förstärks. Vi talar här om verksamhet som gör stor skillnad för en grupp som möter många utmaningar, och det är därför välkommet att den förlängs och att anslaget blir större.

En negativ nyhet i budgeten är minskningen av anslaget till tolkutbildning med 4 miljoner kronor, en minskning som David Samuelsson beklagar:

- Vi ser tvärtom ett tydligt ökat behov av tolkar i samhället, och där kan studieförbunden ge ett viktigt bidrag, avslutar David Samuelsson.

Läs Studieförbundens hela kommentar om budgetpropositionen i bifogad PDF-fil. 

Presskontakter

Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

   070-713 31 50