- Det är mycket positivt att anslaget till studieförbundens uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor både förlängs och förstärks. Vi talar här om viktiga insatser som bevisligen gör stor skillnad för kvinnor som i övrigt står inför många utmaningar.Så kommenterar Studieförbundens ordförande Ann-Katrin Persson regeringens besked att stödet till studieförbundens uppsökande verksamhets förlän

Studieförbunden: Glädjande besked om förlängning och förstärkning

- Det är mycket positivt att anslaget till studieförbundens uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor både förlängs och förstärks. Vi talar här om viktiga insatser som bevisligen gör stor skillnad för kvinnor som i övrigt står inför många utmaningar.

Så kommenterar Studieförbundens ordförande Ann-Katrin Persson regeringens besked att stödet till studieförbundens uppsökande verksamhets förlängs i ytterligare två år, samtidigt som anslaget höjs från 30 miljoner kronor till 50 miljoner kronor per år.

Enligt regeringens pressmeddelande breddas dessutom uppdraget till att också, vid behov, omfatta andra grupper som står långt från arbete eller studier. 

- Vi vet från den utvärdering som Statskontoret presenterade i början av året, att den här verksamheten träffar helt rätt, gör stor nytta och till och med överträffat förväntningarna. Deltagarna har lärt sig svenska, om det svenska samhället och fått nya nätverk. Det är därför glädjande att regeringen hörsammat vårt budskap av hur viktigt det är att förlänga och bygga ut insatsen, avslutar Ann-Katrin Persson. 

Presskontakter

Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

   070-713 31 50