- I dag har Riksdagen äntligen beslutat att Regeringen ska snabbutreda internmomsen. Studieförbunden har tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer drivit att internmomsen ska avskaffas under många år. Internmomsen är en godtycklig och orättvis skatt som leder till att verksamhet ställs in och försvåras i den ideella sektorn. Trots det har inget hänt förrän nu.

David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan Fotograf/Källa: Studieförbunden

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden och ordförande för Civos (civilsamhällets organisationer i samverkan), med anledning av att Riksdagen idag beslutat att ge Regeringen i uppdrag att snabbutreda internmomsen. 

Fakta: Trots att den ideella sektorn ska vara momsbefriad är transaktioner mellan olika föreningar inom samma organisation idag belagda med moms om de är olika juridiska personer. Detta fenomen kallas för internmoms.  

- Riksdagen har talat. Nu måste Regeringen lyssna och skrida till verket. Utredningen måste tillsättas snarast och få glasklara direktiv att internmomsen ska avskaffas. Sedan måste Regeringen så snabbt det bara går lägga fram en proposition på Riksdagens bord om att avskaffa internmomsen. Som en del av detta bör Regeringen även utreda andra skattefrågor som missgynnar civilsamhället, säger David Samuelsson. 

- Vi är mycket glada att Skatteutskottet har kunnat enas och att alla partier från höger till vänster tillsammans lägger detta betänkande. Det ger tyngd och kraft i den fortsatta behandlingen av frågan, säger David Samuelsson. 

 

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.

Presskontakter

Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

   070-713 31 50