Styrelsen för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan har beslutat att anta en demokratiförklaring.

Foto: Peter Knutson.

- Vi bekräftar och tydliggör nu studieförbundens demokratiarbete genom en gemensam demokratiförklaring. Folkbildning är en del av vår demokrati och folkbildningens pedagogik och människosyn är demokrati i praktiken. Studieförbunden genomsyras av demokratiska värderingar. Det vill vi uttrycka tillsammans i denna demokratiförklaring.

Det säger Ann-Katrin Persson, ordförande för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan.

Alla tio studieförbund står bakom demokratiförklaringen som beslutades av styrelsen för Studieförbunden i samverkan tisdagen 25 januari. Dokumentet bifogas som pdf.

- Stora delar av studieförbundens verksamhet genomförs med föreningar och grupper och med externa medverkande. Nu markerar vi det självklara i att hela verksamheten ska utgå från demokratiska värderingar. Det har på sina håll ställts frågor kring detta som får ett entydigt svar i och med den gemensamma demokratiförklaringen, säger Ann-Katrin Persson.

- Regeringen arbetar med demokratikriterier för bidragsgivningen till civilsamhället. Vi bedömer att vår demokratiförklaring är i samklang med intentionerna i regeringens arbete.  Vår demokratiförklaring är ett sätt för oss att uttrycka det vi står för sedan länge, säger Ann-Katrin Persson.

- Alla studieförbund står bakom denna demokratiförklaring. Den som söker sig till ett studieförbund, vilket det än är, kan känna sig säker på att vi står för detta, säger Ann-Katrin Persson.

 


Presskontakter

Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

   070-713 31 50