Förra året inledde Sahlgrenskas akutmottagning ett stort förändringsarbete. Målsättningen: nöjdare patienter, kortare väntetider och trevligare stämning på jobbet.

Vårdenhetscheferna Daniel Johansson (till vänster) och Alex Pascha och läkare Lina Holmqvist är nöjda med förändringsarbetet på Sahlgrenskas akutmottagning. Fotograf/Källa: Johanna Ewalds St Michaels

Akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset har 50 000 sökande varje år. 25 procent av patienterna läggs in på sjukhus – 75 procent kan åka hem efter besöket.

Under det senaste året har antalet behandlingssjuksköterskor på akuten, som tidigare var en handfull, utökats med tolv. De har gått en specialutbildning för att självständigt kunna handlägga ett tiotal vanliga sökorsaker, som känd gallsten, lättare trauma mot huvudet eller sårskador som behöver sutureras. Förändringen innebär att väntetiderna för patienterna blir kortare, behandlingssjuksköterskorna klättrar uppåt på karriärstegen och får ett lönepåslag. Samtidigt sparas läkarkompetensen till de svårast sjuka patienterna.

Omsorgskoordinatorer hjälper sköra äldre

Ytterligare en förbättring är speciella omsorgskoordinatorer som ser till att sköra äldre får bästa möjliga omvårdnad och en bra planering för hemgång. Dessutom har hela sjukhustomten gjort ett stort arbete kring sina vårdplatser.

– Chefer i alla led har ansträngt sig för att ändra synen på problematiken. Det är bättre för patienterna att hamna på en riktig vårdavdelning, även om det blir en överbeläggning, än att ligga kvar på akuten i flera timmar. Det handlar inte bara om arbetsmiljön på akuten utan framför allt om att patienten ska känna sig, och bli, omhändertagen, säger vårdenhetschefen Daniel Johansson.

Extremt högt söktryck i sommar

Under sommaren 2021 har samarbetet på sjukhustomten verkligen satts på prov. Veckorna kring midsommar är ofta tunga, eftersom många medarbetare går på semester och sjukhuset stänger ett antal vårdplatser i samband med det. Men i år var det ingen vanlig sommar.

– Flera akutmottagningar i Sverige vittnar om samma sak: vi har haft ett extremt högt söktryck och väldigt sjuka patienter. Många verkar ha gått med besvär en längre tid, men inte sökt vård förrän de varit fullvaccinerade. Ändå tycker jag vi har löst sommaren på ett ganska bra sätt. Det finns absolut patienter som har fått ligga kvar på akuten och vänta på en vårdplats i några timmar, men avdelningarna har jobbat hårt för att ordna platser så fort som möjligt. Och medarbetarna här på akuten har varit riktiga hjältar, säger Alex Pascha, även han vårdenhetschef.

I höst genomförs ytterligare en satsning som kommer göra arbetet smidigare.  

– Vi ska bygga om lokalerna och skapa åtta triagestationer i stället för de tre vi har nu. Det kommer bli mycket mer effektivt och det känns helt rätt att förändringsarbetet toppas med en ombyggnation. När vi börjar arbeta i de nya lokalerna kommer det verkligen kännas som en ny akutmottagning på alla sätt, säger Alex Pascha.

Läs mer om arbetet i sjukhusets magasin Sahlgrenskaliv


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets bästa kliniska forskning.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00