Var fjärde förlossning startar med igångsättning – en process som kan innebära flera dygn på förlossningsavdelning innan barnet föds. Nu ska en rekordstor studie, ledd av Sahlgrenskaläkaren Verena Sengpiel, undersöka om igångsättningen kan ske lika bra eller bättre i den födandes hem.

Verena Sengpiel (till vänster) leder studien på nationell nivå och Ylva Carlsson leder den på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fotograf/Källa: Bildbyrån

Det finns olika anledningar till att en förlossning startas med hjälp av igångsättning, så kallad induktion. Det kan till exempel vara vattenavgång utan värkar, sjukdomstillstånd hos kvinnan eller fostret, eller att graviditeten pågått mer än 41+0 veckor. Igångsättningar blir allt vanligare.

En igångsättning kan ta lång tid, upp till flera dygn, som i Sverige tillbringas på förlossningsavdelning. På flera håll i världen, som Danmark, Finland och Storbritannien, finns möjligheten att vara hemma tills den aktiva fasen av förlossningen startar – på samma sätt som kvinnor med spontan förlossningsstart.

Numera erbjuds igångsättning hemma för lågriskkvinnor även på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i studien OPTION (Outpatient Induction: Labour induction in an outpatient setting - a multicenter randomized controlled trial). Det är den största studie som någonsin genomförts i svensk förlossningsvård.

Verena Sengpiel, förlossningsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, leder studien på nationell nivå. Den kommer bedrivas på nästan alla kvinnokliniker i landet.

Studien går ut på att den födande kommer till sjukhuset för bedömning av livmodertappen, kontroll av fostrets hjärtljud och ultraljud av fostret. Igångsättningen sker sedan på samma sätt som i klinisk rutin idag – antingen med prostaglandintablett eller med en ballongkateter som placeras innanför inre modermunnen. Kvinnor som väljer att gå med i OPTION-studien lottas därefter till fortsatt igångsättning i hemmet, eller igångsättning på sjukhus. Syftet med studien är för att se att det är säkert för mamman och barnet att förlossningen sätts igång hemma, hur den gravida och partnern upplever heminduktion, vad vårdpersonalen tycker och om heminduktion är ett kostnadseffektivt alternativ.
– Man har egentligen inte sett några risker med denna metod där den används. Istället har man sett att den gravida föredrar det och att vårdpersonalen tycker att det är smidigt, säger Verena Sengpiel.

Vissa studier har visat att igångsättningar hemma ger färre kejsarsnitt. Det tror forskarna kan bero på att kvinnan får mer tid och blir avslappnad av att vistas hemma istället för på sjukhuset i flera dygn. Kollegorna i Danmark har berättat att fler kvinnor upplever det som att förlossningen startar av sig själv. Värkarna kommer igång hemma precis som för de flesta andra. Sedan tidigare enkätstudier vet forskargruppen att det finns ett intresse bland svenska barnaföderskor för igångsättning hemma.

– Om studien visar att detta är säkert, effektivt och inte på något sätt sämre än att vara på sjukhuset, så kan det bli kvinnans eget val framöver, säger förlossningsläkaren Ylva Carlsson som leder studien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Mer om OPTION-studien

OPTION står för Outpatient induction: Labour induction in an outpatient setting - a multicenter randomized controlled trial. 36 kvinnokliniker deltar i studien, som totalt ska omfatta cirka 8 900 kvinnor och beräknas pågår i tre-fyra år. Studien fick nyligen ett stort forskningsanslag på 20 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtidigt bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00