Energikontor Sydost har beviljats medel från Svenska Institutet för att stödja regionala företag som vill utöka sina marknadsandelar genom att gå på export. Företag kommer att ges möjlighet att presentera sig och möta olika aktörer i bioenergibranschen, såsom värmeverk i ett par olika länder.

Fotograf/Källa: Johanna Wallin, Energikontor Sydost

Energikontor Sydost har nu, via medel från Svenska Institutet, möjlighet att stärka bioenergibranschens aktörer i sydost. Förutom resor till partnerregioner i Polen och Ryssland, kommer representanter från dessa länder också att besöka företag i sydost för att se och lära. Projektet pågår under 1,5 år och är ett led i andra satsningar på att stödja regionens företag.

” Vi på Energikontor Sydost gläds åt att kunna göra dubbel nytta genom projektet. Förutom att stärka regionens bioenergiföretag, skapas också möjlighet att bli bättre på att använda bioenergin på ett effektivt sätt i några andra Östersjöländer”, säger Göran Gustavsson som är projektledare på Energikontor Sydost.


För mer information, kontakta

Göran Gustavsson                                                               

0709-216054, goran.gustavsson@energikontorsydost.se

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 

Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56