Avancerad miljöteknik behövs för att våra städer ska bli miljövänligare och bättre att leva i. Därför utlyser Naturvårdsverket stöd om totalt 68 miljoner kronor 2016–2019 för spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsutveckling.

Nu går det att söka stöd för projektering, förstudier och planering för att öka användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

– Vår förhoppning är att avancerad teknik och systemlösningar tas med i planeringen av städerna så att de utvecklas hållbart både miljömässigt, socialt och ekonomiskt, säger Nanna Wikholm, projektledare.

1–28 februari genomförs den första av två utlysningar 2017. Den andra genomförs i höst. Tillsammans omfattar de båda utlysningarna 17 miljoner kronor.

I stort sett alla aspekter av byggd miljö berörs av utlysningen. Effektivare energianvändning, förnybara byggmaterial, smarta avfallssystem, kretsloppsanpassade försörjningssystem, minskat buller, smarta kombinationer av befintlig teknik och ekosystemtjänster i byggd miljö, är exempel på områden som det är möjligt att få finansiering för.

Stöd kan sökas av juridiska personer som landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser till exempel.

Stödet Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar är en del av regeringens satsning på klimatåtgärder. Det utlyses av Naturvårdsverket i samråd med Boverket och Energimyndigheten.

Läs mer:

http://www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer

 

För ytterligare information, kontakta:

Nanna Wikholm, projektledare, 010-698 14 02, nanna.wikholm@naturvardsverket.se

Carl Mikael Strauss, enhetschef, 010-69816 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se

Ulf E Andersson, handläggare, 010-698 16 94, ulf.andersson@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

Presskontakter

Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

   070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

   076-115 15 25