Stockholms elsparkcyklar är uppskattade av många, men riskerar att försämra framkomligheten i staden om de hanteras felaktigt. Nu testar Stockholms stad en digital plattform för att enklare kunna styra hur elsparkcyklarna används.

Sedan 2018 har användningen av elsparkcyklar ökat flerfaldigt i Stockholm. Med förändrade mobilitetsformer uppstår nya beteenden i gatumiljön, som för med sig nya utmaningar.

– I grunden är elsparkcyklarna ett positivt inslag för Stockholms invånare, som gör vardagen enklare för många. Samtidigt ställer de till det för alltför många och vi behöver bli bättre på att motverka felparkeringar och andra trafikfarliga beteenden, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, Stockholms stad.

Stockholms stad, elsparkbolaget Voi och det franska företaget Vianova har inlett ett projekt för att fördjupa förståelsen av hur elsparkcyklarna används. Data från bolag som har elsparkcyklar i Stockholm ska samlas in och analyseras i Vianovas digitala plattform.

– I Stockholm nyttjas varje elsparkcykel ungefär fem gånger per dygn, i jämförelse med en eller två gånger i andra liknande städer. Det gör det angeläget att minimera störningarna för övriga trafikanter och fotgängare, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

 Vianovas plattform gör det möjligt att skicka ut digitala regleringar till anslutna elsparkcykelbolag. Därmed blir det enklare att införa p-förbud på nya platser eller inrätta områden där elsparkcyklarna får lägre hastighet. 

Stockholms stad började nyligen bötfälla företag med felparkerade elsparkcyklar. Som respons inrättade flera bolag en patrull med uppgift att flytta felparkerade fordon.

– Vi uppskattar bolagens goda samarbetsvilja. Därför har det stor betydelse att även innovationsarbetet sker i samverkan med aktörer i branschen, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Försöket med Voi och Vianova pågår till och med hösten 2021. I Stockholm samverkar Trafikkontoret och Miljöförvaltningen i projektet. Stadens medverkan finansieras av den statliga myndigheten Vinnova. Trots namnlikheterna finns i övrigt ingen koppling mellan Vinnova och Vianova.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
 
Besök gärna vår hemsida.
Följ oss på FacebookInstagram och Twitter

Presskontakter

Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

   076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

   076-122 96 02