Till följd av covid-19 har Närhälsan och Capio hållit sina jourcentraler i Stenungsund tillfälligt stängda sedan den 4 maj 2020. Nu har västra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att de tillfälliga stängningarna förlängs till och med 31 december 2021.

– Vi kommer därmed fortsatt kunna vaccinera de som ännu inte tagit sin första vaccindos eller blivit fullt vaccinerade mot covid-19, hantera vaccinationer för de som ska ha en tilläggsdos och bistå skolorna i arbetet kring smittspårning vid eventuell smitta där. Utöver det har vi ett uppdämt behov bland våra medborgare och listade som behöver vår hjälp nu när pandemin i bästa fall börjar lugna sig, säger Mats Dahl, primärvårdschef Närhälsan.  

Besökare hänvisas till Kungälv jourcentral 

Besökare till Stenungsunds jourcentraler hänvisas fortsatt till Kungälv jourcentral där Capio och Närhälsan samverkar runt jouren. Öppettiderna för Kungälv jourcentral är klockan 17 – 22 på vardagar och 10 – 16 på helger.  

Vårdcentralerna öppna som vanligt 

Förlängningen av de tillfälliga stängningarna påverkar inte Närhälsans eller Capios vårdcentraler i Stenungsund som har öppet som vanligt. 

Kontakt
Mats Dahl, primärvårdschef Närhälsan             Thomas Gavin, regionchef Capio närsjukvård
Telefon 076-052 89 09                                           Telefon 070-726 01 03
E-post mats.dahl@vgregion.se                             E-post thomas.gavin@capio.se


Närhälsan är en av landets största aktörer inom primärvård med hundratals vårdcentraler, barnavårdscentraler, jourcentraler, närakuter och rehabmottagningar i Västra Götaland. Med drygt 5 400 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland, och gör skillnad för deras liv och hälsa.

Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549