130 lägenheter kommer att byggas i Umeå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Investeringsstödet är en av de åtgärder som regeringen beslutat om för att få en helhetslösning på bostadsbristen. Stödet ska främja byggandet av små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. 

Campus X Bostäder AB beviljas stöd med 6,5 miljoner kronor för nyproduktion av 47 studentbostäder på universitetsområdet i Umeå. Projektet är färdigställt, eller färdigställs inom kort.

Bonava Zeke Ett AB beviljas stöd med 34 miljoner kronor för nyproduktion av 83 hyresbostäder i stadsdelen Tomtebo i Umeå. Projektet beräknas vara färdigställt i maj 2023.

Sandra Bingebo
Handläggare, samhällsplanering och boende
010-225 42 23
sandra.bingebo@lansstyrelsen.se

Ida Backe
Handläggare, samhällsplanering och boende
010-225 45 27
ida.backe@lansstyrelsen.se

 

 

 

Presskontakter

Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

   070-669 00 10