Region Kronoberg tilldelas 5,2 miljoner kronor för att öka jämställdheten och mångfalden inom det regionala tillväxtarbetet. Pengarna kommer från Näringsdepartementet via Tillväxtverket för att öka kvinnor och mäns förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.

- Kronobergs län har stora möjligheter att utvecklas positivt om vi lyckas bryta mönster och beteenden som bygger på könsstereotypa mönster, säger Olof Björkmarker (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Det finns myter om att vi är mer jämställda än vad vi egentligen är och genom att arbeta mer aktivt med frågorna så kan vi bli mer framgångsrika.