Idag har utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterat den aviserade folkbildningsutredningen. Till utredare utsåg regeringen kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L).

Johan Fyrberg, ordförande, Studieförbunden i samverkan Fotograf/Källa: Ola Hedin

- Studieförbunden välkomnar både utredningen och utredaren Christer Nylander. Samtidigt som folkbildningen under de senaste åren har gjort betydande insatser för stärkt kvalitet så är den föremål för omfattande granskning och utvärdering. Vi anser att det är oerhört viktigt att stärka folkbildningen som fri och frivillig genom att självförvaltningsmodellen behålls, utvecklas och förstärks. Detta borde enligt vår mening också bli utredningens slutsats.

Det säger Johan Fyrberg, ordförande för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan, med anledning av att utbildningsminister Anna Ekström idag presenterade den tidigare aviserade folkbildningsutredningen.

- Det finns betydande krafter i vårt samhälle som vill lägga ner eller uppdragsreglera folkbildningen. Som svar på detta får vi utökade särskilda kontroller, översyn av statsbidragsfördelning, granskning genom Riksrevisionen och nu en folkbildningsutredning. Inom folkbildningen uppfattar vi tydligt att dessa initiativ handlar om folkbildningens fortsatta existens. I detta känner vi oro. Utredningen har en viktig roll i att stilla denna oro, säger Johan Fyrberg.

- Studieförbunden stödjer den enskilda människan och det breda föreningslivet med en unik pedagogik och infrastruktur. Formen är fri och frivillig. Det är i samtalet människor växer och som bygger ett hållbart, tillitsfullt och demokratiskt samhälle. Att ge förutsättningar för den enskilda människan att tillsammans med andra människor få forma sin tillvaro är ett fundament som bygger grunden i vår demokrati. Häri ligger folkbildningens verkliga unicitet, säger Johan Fyrberg.

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.

Presskontakter

Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

   070-713 31 50