Projektet SRHR-bussen online vänder sig till alla invånare i Västra Götalandsregionen. Hit kan de vända sig med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Frågorna besvaras dels via en direktchatt bemannad vid vissa tider av barnmorskor och sjuksköterskor och dels via VGR Chat bot som nu är tränad till att svara på frågor om sexuell hälsa dygnets alla timmar.

Personal vid SRHR-buss Fotograf/Källa: Valentin reklambyrå

De olika chattalternativen nås via hemsidan för 1177 via samt SRHR-bussens egen hemsida. Till båda dessa forum kan invånarna helt anonymt vända sig med frågor som till exempel kan handla om sexuell dysfunktion, gynekologisk cellprovtagning, säkrare sex, sexuellt våld, utsatthet eller risktagande, preventivmedelsrådgivning eller provtagning för sexuellt överförbara infektioner.

SRHR-bussen online samarbetar med befintliga vårdinstanser i regionen och bistår med relevant hänvisning för invånarna. Den skall sprida kunskap genom råd om egenvård och information kring specifika problem samt hänvisa till rätt vårdinstans.

 Då frågeställningarna sker anonymt ges inga direkta medicinska råd, SRHR-buss online kan heller inte ställa diagnos eller skriva ut eller förnya recept.

Vår förhoppning är att SRHR-bussen online skall verka för att göra sexuell hälsa mer prutbart samt bidra till en ökad tillgängligheten i vården för alla invånare i regionen.

Mer information och besök chatten:

www.vgregion.se/srhrbuss

Kontakt:

Sara Holm Leg. Barnmorska
Mobil: 072-2061812
sara.holm@vgregion.se

SRHR-buss
Mobil sexuell hälsa mottagning

srhr.buss@vgregion.se

www.vgregion.se/srhrbuss

Om Regionhälsan
Regionhälsan arbetar med regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd och med forskning, utbildning och kunskapsstöd.
Regionhälsan bildades den 1 januari 2019 och har idag cirka 1900 medarbetare på fler än 150 platser i Västra Götaland.

Ett urval av Regionhälsans verksamheter:
Barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, gynekologiska mottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, sjukvårdsrådgivning 1177, forskning- och utveckling, kunskapscentrum, smittskydd VGR, Sjukhusapoteket VGR, Sjukvårdens Larmcentral VGR.

Välkommen att besöka Regionhälsans webbsida och pressrum

Presskontakter

Monica Bengtson

Kommunikatör

monica.bengtson@vgregion.se

   072-201 81 12