#instagïeles referensgrupp bestående av sju språkinspiratörer har i dagarna börjat publicera sina första inlägg på sociala medier. Under helgen 19-21 januari kommer inspiratörerna att ha en träff i Giron/Kiruna. Då släpps även presentationsfilmen #instagiella: giellamovttideaddjit.

#instagïeles referensgrupp bestående av sju språkinspiratörer har i dagarna börjat publicera sina första inlägg på sociala medier. Den 21 januari släpps presentationsfilmen #instagiella: giellamovttideaddjit. Språkinspiratörerna representerar ume-, syd, lule- och nordsamiska och heter: Julia Rensberg, Naima Khan Nergård, Juhán-Nikolaus Wuolab Wollberg, Elle Eriksson, Karen-Ann Hurri, Aina-Helene Fankki och Daniel Barruk. Språkinspiratörerna hade sin första träff den 8-10 december 2017. Då producerade de bland annat en presentationsfilm #instagiella: giellamovttideaddjit, som släpps den 21 januari.

Målsättningen med projektet  #instagïele är att arbeta för att öka samisk språkanvändning och få de samiska språken mer synliga på sociala medier, som är ungdomarnas forum och domän.

-  Det är kul att de fyra erkända språkvarieteterna är med tillsammans i projektet och att alla språken hörs på samma arena, säger språkinspiratören Julia Rensberg.

Under kommande helg den 19-21 januari kommer de ha sin andra träff i Giron.

Det kommer även att arrangeras olika event under 2018 för samiska ungdomar för att uppmuntra dem att använda samiska på sociala medier oavsett kunskapsnivå. #instagiellas språkinspiratörer kommer att vara på plats på olika samiska evenemang  under året bland annat Jåhkåmåhke marknad och Staare 2018. Projektet kommer att pågå till september 2018.

För mer information kontakta:

Miliana Baer, projektledare #instagiella, Samiskt språkcentrum 070-250 36 95

Samiskt språkcentrum: Språkcentrum är en del av Sametinget som ska bidra till det samiska språkets användning och ställning i samhället, framförallt i de traditionellt samiska områdena. Språkcentrums arbete ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser och är lokaliserat till Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund.

http://www.sametinget.se/sprakcentrum

Presskontakter

Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

   070-376 31 12