MatLust Utvecklingsnod och Södertälje kommun i samverkan med Hidden in Grains och Axfoundation har beviljats medel av Vinnova för att utveckla nästa generation smakrika och hälsosamma fullkornsprodukter. Det unika med produkterna som ska tas fram är att de kommer vara baserade på råvara som behandlats hydrotermiskt för att mineralerna ska bli tillgängliga.

Mineralskiftet: ett projekt inom MatLust Utvecklingsnod Fotograf/Källa: Eva Finder

Det är Vinnovas utlysning "Framtidens goda och hållbara vardagsmat – Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror" som nu ger resurser till projektet Mineralskiftet – fullkorn med optimerad tillgänglighet av mineraler. Projektet löper under två år och har beviljats ett stöd om 3 miljoner.

Mineralskiftet syftar till att höja värdet av svenskodlade spannmål som hälsosam, god och hållbar vardagsmat. Projektet ska genom samverkan mellan livsmedelsaktörer 1) utveckla ekologiska fullkornsprodukter som genomgått en hydrotermisk behandling för att optimera tillgängligheten av mineraler, 2) genomföra konsumenttester av framtagna produkter i Södertälje kommuns offentliga testbädd, samt 3) planera för storskalig framställning av behandlad råvara.

Den hydrotermiska behandling av fullkorn, som det forskningsbaserade företaget Hidden in Grains har utvecklat, reducerar antinutrienter som fytinsyra med upp till 90%. Fullkorn har många hälsomässiga fördelar, och när de naturligt förekommande antinutrienterna reduceras kraftigt som med den här metoden så kan kroppen tillgodogöra sig mineralerna.

– Mineralbrist, i synnerhet järn och zink, är problem som kan uppstå med en mer vegetarisk och vegansk livsstil, säger Kerstin Fredlund, läkare och grundare av Hidden in Grains. Efter att fokus länge legat på proteinerna i växtbaserade livsmedel är det viktigt att vi nu lägger resurser på att utveckla hållbar vardagsmat som tillgängliggör mineralerna.

Hidden in Grains ansvarar för att skala upp pilotanläggningen och projektera för storskalig produktion i samverkan med Warbro kvarn och med stöd av Chalmers tekniska högskola. MatLust utvecklingsnod leder arbetet med konceptutveckling, produktionsmatchning, produkttester, affärsutveckling och kommunikation i samverkan med Hidden in Grains och Axfoundation. Axfoundations testgård och utvecklingscentrum Torsåker har även en viktig roll i produktutvecklingen.

Projektet leds av MatLust Utvecklingsnod, Södertälje kommun. MatLust, ursprungligen ett näringslivsprojekt, har etablerats som regional utvecklingsnod för livsmedel och hållbarhet och driver redan flera utvecklingsprojekt.

– Inom MatLust ser vi fram emot att driva det här projektet, att som innovationsstödjande organisation jobba i nära samverkan med forskare och företag, säger Sara Seing (f.d. Jervfors), verksamhetschef för MatLust Utvecklingsnod och kostchef i Södertälje kommun. Den typ av goda, hållbara och hälsosamma konsumentprodukter som ska utvecklas i Mineralskiftet motsvarar väldigt väl vad vi efterfrågar inom kommunens offentliga måltider.

Med produkter som mångdubblar upptaget av järn, zink och andra mikronäringsämnen vill projektet bidra till ett mineralskifte med optimerad näring från växtbaserad mat och en stärkt position för svenskodlat fullkorn som välsmakande, hälsosam och resurseffektiv mat.

FAKTA
Projekt inom Vinnovas utlysning "Framtidens goda och hållbara vardagsmat – Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror".
Projekttitel: Mineralskiftet – fullkorn med optimerad tillgänglighet av mineraler.
Koordinator: MatLust Utvecklingsnod, Södertälje kommun.
Startdatum: 2021-11-15.
Slutdatum: 2023-12-31.

KONTAKT
Maria Micha, projektledare, Mineralskiftet, MatLust Utvecklingsnod, maria.micha@sodertalje.se, 08-52306440.
Sara Seing (f.d. Jervfors), verksamhetschef, MatLust Utvecklingsnod & kostchef, Södertälje kommun, sara.jervfors@sodertalje.se, 08-52306466.

MatLust Utvecklingsnod är en regional nod och motor för utveckling av ett hållbart och innovativt livsmedelssystem. Vi driver flera utvecklingsprojekt (bl.a. EU-projekten Projekt MatLust och Omtag Nu) och erbjuder bl.a. kostnadsfritt utvecklingsstöd till små och medelstora företag som vill växa och arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. MatLust Utvecklingsnod drivs av Södertälje kommun, med Södertälje Science Park, KTH och Stockholm Resilience Centre som partners. Webb: www.matlust.eu. Facebook: www.facebook.com/projektmatlust. Instagram: www.instagram.com/projektmatlust.
Twitter: www.twitter.com/projektmatlust. LinkedIn: www.linkedin.com/company/projekt-matlust.

Relaterade bilder

Presskontakter

Klara Guthe Peterson

Kommunikation & Sociala Medier

klara.guthe-peterson@sodertalje.se

   0708101180

Ida de Oquiñena

Kommunikation & Sociala Medier (föräldraledig)

ida.de-oquinena@sodertalje.se

08-52306442

   0720831161

Daniel Dworetsky

Kommunikation & Företagsutveckling

daniel.dworetsky@sodertalje.se

08-5230 4805

   076-648 22 36