Nya växthus med besökscentrum ska byggas för att säkra Botaniskas unika växtsamlingar och stärka trädgården som besöksmål året runt. Inom kort publiceras upphandlingen för projektet.

Nya Växthus och besökscentrum_vy besökscentrum Fotograf/Källa: Illustration Cobe

Västra Götalandsregionen och Göteborgs botaniska trädgård ska bygga nya växthus med tillhörande besökscentrum. Projektet kommer att stärka Botaniska som besöksmål och säkra trädgårdens unika växtsamlingar över tid samtidigt som tillgänglighet, arbetsmiljö och energieffektivitet förbättras.

Göteborgs botaniska trädgård ingår i riksintresset för kulturmiljövård och i Göteborgs Stads bevarandeprogram. Botaniska och byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde där trädgårdens topografi och växtlighet är överordnad.

I Botaniskas uppdrag ingår att ha en hög standard på växtsamlingarna och sprida kunskap om biologisk mångfald. I detta arbete är ett väl fungerande växthus med besökscentrum en avgörande faktor. Det ger en möjlighet att förmedla kunskap till besökare i alla åldrar och med olika behov. Framtida växthus kommer också bidra till att ytterligare utveckla den framstående position trädgården har inom forskning, folkbildning och som en del av besöksnäringen i regionen.

Växthusen och besökscentrum uppförs i tre etapper. Etapp 1 består av ett mindre växthus och en lökträdgård som byggs just. Etapp 2 och 3 består av nya växthus och besökscentrum och omfattar 6600 kvadratmeter varav cirka 2800 kvadratmeter är växthus. Rivning av befintliga växthus utgör en del av projektet. Förfrågningsunderlaget kommer att publiceras i Mercell Tendsign i vecka 41. Tilldelning planeras i januari 2023 med byggstart senare under året.  

I entreprenaden ingår bland annat avancerad växthusteknik som till exempel klimatdator som styr rullvävar, ventilationsluckor, assimilationsbelysning och befuktning för att rätt klimat ska kunna upprätthållas i de olika växthusen året runt.

Även markarbeten med stenläggningar, slänter, trappor och stödmurar. Topografin och tillgänglighet medför vissa utmaningar och det kommer vara viktigt med en noggrann planering av logistik och transporter.

Entreprenadformen är totalentreprenad och förfrågningsunderlag planeras att annonseras i Mercell TendSign i vecka 41. Sista anbudsdag planeras runt årsskiftet. En nära samverkan med Botaniska kommer att krävas för att genomföra projektet.

Läs förhandsannonseringen

 

Övergripande preliminär tidplan

Annonsering i Mercell TendSign: oktober 2022

Tilldelning: januari 2023

Start rivning: augusti 2023

Etapp 2 klar: juni 2025

Etapp 3 klar: juni 2027

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för förvaltning och drift av  regionens viktigaste byggnader som sjukhus, resecentrum, depåer för kollektivtrafik samt skol- och kulturfastigheter. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.

Presskontakter

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

   0722 - 057145