Ingen annanstans i världen är vi så uppkopplade som i de nordiska länderna. Men tillgång till digitala medier innebär inte automatiskt välinformerade ”medieborgare”. Det diskuteras under kulturnämndens seminarium i Almedalen, 2 juli kl.13:30. Ta del av det på plats eller titta via Facebook Live.

Beta Borås skapar journalistik för unga

Lindholmen Science Park och Borås Tidning har med stöd av Västra Götalandsregionen satt upp en skuggredaktion med unga journalister, Beta Borås, som jobbar med att avslöja på vilka sätt man kan göra lokal samhällsjournalistik för att locka unga i åldrarna 25–35. Vilka ämnen på vilka plattformar kan få denna målgrupp att intressera sig i de lokala frågorna och den lokala politiken?

Var kommer årets förstagångsväljare i kontakt med valdebatten och vad blir den första verkligt virala valfrågan? Hur gestaltar den sig? Är det en film? Eller är det de traditionella medierna som når genom bruset?

Utmanar politikerna i mediekunnighet

För att öka mediekunnigheten måste politiken gå före och peka ut riktningen. Under våren har en nationell genomlysning av insatser inom medie- och informationskunnighet presenterats för kulturdepartementet och utbildningsdepartementet. Vilka förslag på åtgärder har de? Hur krokar staten och regionerna arm för en nationell strategi som gör oss till världens mediekunnigaste land?

Och så blir det ”Snacka om nyheter” där mediekunnigheten hos politiker och forskare sätts på prov av den unga panelen.

När: 2018-07-02 13:30-14:30

Var: Skogen, Almedalen eller live via länk

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Kontakt

Terese Anthin
Regionutvecklare, kultur

0769 40 25 28
terese.anthin@vgregion.se

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se