Nu tar SMHI och norska Meteorologisk institutt nästa stora steg i vårt unika samarbete. För första gången investerar vi en superdator tillsammans och delar på kostnaden. Superdatorn är ett kraftfullt kluster bestående av ”Cirrus”, som står på SMHI, och ”Stratus” på Nationellt Superdatorcentrum.

Foto: Thor Balkhed, Linköpings universitet

– SMHI och det norska väderinstitutet har under senare år utvecklat ett världsunikt samarbete kring prognosproduktion. Nu tar vi nästa steg och investerar gemensamt i nästa kraftfulla superdator, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör på SMHI.

– Samarbetet mellan SMHI och MET kring både prognosproduktion och superdatorer visar värdet av internationellt samarbete. Prognoserna blir bättre och vi använder både kompetens och resurser effektivt, säger Roar Skålin, generaldirektör för Meteorologisk institutt, (MET).

– Superdatorn kommer att bidra med viktig samhällsnytta i båda länderna. Det är mycket kostnadseffektivt att kunna dela på kostnaden för den datorkraft som behövs, fortsätter Bodil Aarhus Andrae, chef för Samhälle och säkerhet på SMHI.

Kraftfull superdator

Den nya superdatorn blir mer än dubbelt så kraftfull som båda ländernas nuvarande superdatorer tillsammans. Datorn består av två delar, Cirrus respektive Stratus, där den förstnämnda står i SMHIs datorhall i Norrköping och den andra på NSC, Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings universitet. NSC sköter också inköp och drift av superdatorn.

MET anskaffar dessutom ett tredje kluster, Nebula, för sin forskning. SMHIs forskningsavdelning kommer att dubblera sin datorkraft, eftersom forskarna snart får ta över hela SMHIs nuvarande superdator Bifrost.

– Superdatorn Cirrus-Stratus-Nebula är just nu Sveriges fjärde snabbaste dator. Den består av ett kluster av 880 servrar med vardera 64 processorer, totalt drygt 56.000 stycken, säger Tomas Karlsson, chef för Säkerhet och IT-arkitektur på SMHI.

Prognoser för väder och hav

Superdatorn kommer till största delen att användas till ländernas gemensamma meteorologiska modell, och båda institutens oceanografiska modeller. Den kommer också att användas till svenska Försvarsmaktens och Strålsäkerhetsmyndighetens modellkörningar.

Uppdaterar prognoserna varje timme

Prognosernas träffsäkerhet är mycket bra idag och kvaliteten i processens alla led förbättras hela tiden. Den nya superdatorn kommer också att bidra genom att utveckla de meteorologiska modellkörningarna.

– Vi kommer att kunna öka mängden indata till våra prognoskörningar, vilket kan förbättra träffsäkerheten ytterligare. Vi kommer också att kunna uppdatera prognoserna varje timme istället för var sjätte timme som vi gör nu, fortsätter Bodil Aarhus Andrae.

Den nya vädermodellen ska köras i full drift på den nya superdatorn under hösten.

Klimatsmart drift i SMHIs datorhall

Den nya superdatorns energieffektivitet är dubbelt så bra som dess föregångare. Kylningen av datorhallen sker med energisnål ”frikyla”, vilket innebär att vanlig uteluft används för kylning istället för eldrivna kompressorer. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESSTRÄFF TORSDAG 31 JANUARI PÅ NATIONELLT SUPERDATORCENTRUM (NSC)

Superdatorerna Cirrus, Stratus, och Nebula invigs idag tillsammans med två andra superdatorer på Nationellt superdatorcentrum, NSC, vid Linköpings universitet. NSC firar dessutom 30 års verksamhet.

Medverkar på pressträffen gör bland andra:

  • Rolf Brennerfelt, generaldirektör på SMHI
  • Roar Skålin, generaldirektör för Meteorologisk institutt

Tid: torsdag 31 januari 2019, kl 15.00. Därefter rundvandring

Plats: Pressträff på Universitetsklubben, Vallfarten, Linköpings universitet. Rundvandring sker därefter i Kärnhuset, NSC, Olaus Magnus väg 42-44, Linköping. 

Pressinbjudan från NSC, som även tar emot anmälan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA - SUPERDATORN CIRRUS-STRATUS
Superdatorn består av två delar: Cirrus som står på SMHI i Norrköping, och Stratus som står i Linköping på NSC. Det är ett kraftfullt kluster som ska användas till SMHIs och norska Meteorologisk institutts (MET) gemensamma meteorologiska modell, och båda institutens oceanografiska modeller.

MET anskaffar även en tredje superdator, Nebula, som ska användas för forskning. SMHIs forskningsavdelning kommer att dubblera sin datorkraft, när forskarna tar över hela SMHIs nuvarande superdator Bifrost.

Cirrus–Stratus-Nebula är Sveriges fjärde mest kraftfulla dator. Den har en topp-prestanda på 1.900 Teraflop/s. Klustret består av 880 beräkningsservrar med 64 processorer vardera, totalt 56.320 processorer. Varje beräkningsserver är ungefär dubbelt så snabb som SMHIs nuvarande superdator Bifrost.

Namnen har koppling till SMHIs verksamhet: Cirrus betyder fjädermoln, Stratus betyder dimmoln, och Nebula är ursprungligen det latinska ordet för moln. Läs mer om moln i Kunskapsbanken på smhi.se

FAKTA - UNIKT SAMARBETE MELLAN LÄNDERNA
Samarbetet mellan SMHI och norska Meteorologisk institutt startade år 2010. Sedan 2014 arbetar instituten gemensamt med en väderproduktionsmodell.

År 2017 kom även finska väderinstitutet FMI in i prognossamarbetet. På sikt kommer dessutom ytterligare sju länder i norra Europa att ingå. Många länder följer detta unika samarbete med intresse.

FAKTA - VÄDERPROGNOSSYSTEMET MEPS OCH  ENSEMBLEPROGNOSER 
SMHI och norska MET använder prognossystemet MEPS (MetCoOp Ensemble Prediction System). Den producerar ensembleprognoser, vilket innebär att det inte bara är en enskild prognos för väderutvecklingen som beräknas, utan i stället en uppsättning av flera prognoser, så kallade ensemblemedlemmar. Skillnaden mellan medlemmarna är att de utgår från olika starttillstånd av vädret. Genom att jämföra dessa kan till exempel sannolikheten för extrema väderhändelser, som skyfall eller stormar, säkrare beräknas.

 

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746