Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. SMHI medverkar under årets Almedalsvecka för att öka kunskapen om klimatförändringarna och belysa frågor kring stigande havsnivåer och klimatanpassning.

Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. SMHI medverkar under årets Almedalsvecka för att öka kunskapen om klimatförändringarna och belysa frågor kring stigande havsnivåer och klimatanpassning.

FNs klimatpanel IPCC beskriver de globala klimatförändringarna och visar att atmosfär och hav värms upp, att mängden snö och is minskar och att havsnivån höjs. Det krävs både utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder för att bromsa och möta förändringarna.

Tydligt budskap om klimatet

–Syntesrapporten från IPCC, som världens länder enats om, är solid och levererar ett tydligt budskap om att utvecklingen går åt fel håll, men också om att det finns tid och möjlighet att vända trenden, säger Lars Bärring, forskare, SMHI, som medverkar i Almedalen för att beskriva läget.

Visualisering av framtida havsnivå

–Underlagen från FNs klimatpanel IPCC är tydliga; havet stiger snabbare än det har gjort hittills och kommer att stiga allt snabbare mot seklets slut. Beroende på nivån på utsläpp av växthusgaser finns olika globala scenarier. För Sverige ser vi att kustöversvämningar kommer att bli vanligare, framför allt i de södra delarna av landet som inte har landhöjning. På plats i Almedalen kommer vi att visa visualiseringar av hur kusten påverkas av olika havsnviåer och stormar, berättar Signild Nerheim, expertutredare havsvattenstånd, SMHI.

Kunskap och dialog

–Almedalsveckan är ett tillfälle för SMHI att förmedla kunskap och diskutera viktiga samhällsfrågor, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör. Vi får också möjlighet att föra dialoger med samarbetspartners och andra aktörer, både nationella och internationella. Det handlar om klimat och klimatanpassning, men även om miljö och säkerhet i Östersjön och användningen av öppna data för att sporra till ökad innovationskraft i Sverige, berättar Rolf Brennerfelt.

SEMINARIUM "KLIMATET FÖRÄNDRAS - VI FORMAR VÅR FRAMTID"

Lars Bärring, forskare vid SMHI och nationell kontaktpunkt för IPCC, beskriver kunskapsläget om klimatförändringarna, med utgångspunkt från IPCCs underlag. I ett panelsamtal diskuterar sedan Signild Nerheim, SMHI, Carina Wutzler, kommunalråd i Vellinge kommun samt Robert Johannesson, enheten för strategisk planering på Boverket de utmaningar som finns och hur man arbetar för att möta dessa. Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI, är moderator.
Tid: onsdag den 1 juli, kl. 09.00 - 09.45
Plats: Gotlands museum (Miljöaktuellt Arena)
Seminariet i Almedalsveckans program

KLIMATSCENARIER OCH VISUALISERING AV HAVSNIVÅ

På plats finns experter från SMHI. Bland annat visualiseringar av hur kusten påverkas av olika havsnivåer och stormar visas.
Tid: tisdag den 30 juni - torsdag den 2 juli
Plats: Gotlands museum (Miljöaktuellt Arena)

ÖVRIGA AKTIVITETER DÄR SMHI MEDVERKAR

SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt medverkar vid följande seminarier under Almedalsveckan:

A clean and safe Baltic Sea
Tid: tisdag den 30 juni, kl. 08.30 - 09.45 (European Commission Representation in Sweden, Embassy of the Republic of Poland, Council of the Baltic Sea States - CBSS)
A clean and safe Baltic Sea (Almedalsveckans program)

Datadriven innovation genom offentligägd information
Tid: tisdag den 30 jun kl. 14.30 - 15.45 (IT&Telekomföretagen inom Almega, VINNOVA)
Datadriven innovation genom offentligägd information (Almedalsveckans program)

Kan vi strunta i klimatanpassning?
Tid: onsdag den 1 jul kl. 11.00 - 12.15 (Svensk Försäkring)
Kan vi strunta i klimatanpassning? (Almedalsveckans program)

Kontakt

För vidare information om SMHIs aktiviteter under Almedalsveckan, kontakta;

Eva-Lena Jonsson, kommunikationschef SMHI, tel 011-495 8314, 0708-15 83 14

AnnaKarin Norberg, kommunikatör SMHI, tel 011-495 8695, 0767-20 19 27

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746