------ OM SMHI ------

Som första institut i världen delar SMHI nu med sig av senaste generationens detaljerade regionala klimatsimuleringar över Europa. De högupplösta klimatsimuleringarna visar ännu större detaljrikedom än tidigare publicerat material. Efterfrågan från bland annat effektforskare är stor.

På SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre har forskare under ett par års tid arbetat med att ta fram nya högupplösta simuleringar över framtida klimat för flera regioner i världen. Tidigare under hösten har de publicerat regionala nedskalningar med en upplösning på 50 km, nu är det dags för nästa steg. De nya klimatsimuleringarna för Europa är gjorda med en upplösning på 12 km.

– Vi har arbetat länge med dessa simuleringar, det har tagit mycket beräkningstid, och det är många hos oss som har varit involverade i arbetet. Därför är det extra roligt att vi kommit så långt att vi nu kan börjat dela med oss av det här materialet, och vi ser nu fram emot att andra institut i Europa följer upp med fler simuleringar som ytterligare kommer att utöka materialet. Det är stor efterfrågan och ett viktigt material för effekt- och klimatanpassningsarbete, säger Erik Kjellström, chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Användbart i effektstudier

I en högupplöst simulering tas bättre hänsyn till lokala och regionala variationer i landskapet, istället för att jämna ut informationen som medelvärden över större områden. Det gör att detaljer i simuleringen över framtida klimat kommer att framträda tydligare. Forskarna på SMHI har arbetat med fem globala klimatmodeller som de skalat ner med Rossby Centres regionala klimatmodell i ett rutnät med 12 km stora rutor över hela Europa. Sedan har de beräknat hur klimatet kommer att förändras vid olika framtida ändringar av atmosfärens koldioxidhalt.

– Högre upplösning gör att mönster framträder ännu tydligare i de områden som har komplex topografi, som bergskedjor och vid kusterna, förklarar Grigory Nikolin, forskare inom klimat på SMHIs Rossby Centre.

– Vi är inte bara först med att publicera dessa högupplösta beräkningar, utan vi är också unika genom att ha använt så många globala klimatmodeller i våra simuleringar. Det ger ett material som är mer användbart i vidare studier, säger Grigory Nikolin.

Detaljerade klimatsimuleringar är viktiga för effekt- och anpassningsstudier, som underlag för beslut om framtida klimatanpassning. Användarna finns inom vitt skilda sektorer, som framtida energiförsörjning och turism.

Fler regionala klimatsimuleringar att vänta

SMHIs Rossby Centre kommer att fortsätta att publicera regionala högupplösta, detaljerade klimatsimuleringar för fler delar av världen framöver. Närmast på tur efter Europa står regionen som omfattar Mellanöstern och norra Afrika, senare väntar även detaljerade simuleringar för Arktis.

Ytterligare ett tiotal institut kommer att publicera regionala högupplösta klimatsimuleringar för både Europa och andra delar av världen, som kan användas tillsammans med nedskalningarna från SMHI i vidare forskning och för effekt- och anpassningsstudier.

Klimatsimuleringarna är utförda inom ramen för CORDEX-projektet.

Läs mer och se exempelblder på de nya klimatsimuleringarna på http://www.smhi.se/forskning/smhi-forst-med-nya-detaljerade-klimatsimuleringar-over-europa-1.33956

Läs mer om klimatforskning och Rossby Centre på: http://www.smhi.se/forskning 

------ OM SMHI ------

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, är en expertmyndighet under Miljödepartementet. Sedan slutet på 1800-talet har SMHI samlat in data från atmosfären, sjöar, hav och land. Med hjälp av superdatorer, beräkningsmodeller, statistik och forskning tar SMHIs experter fram beslutsunderlag för allmänhet, myndigheter och näringsliv.

Tack vare observationerna från 1800-talet och framåt får vi en bild av hur klimatet förändrats till idag. På klimatforskningsenheten Rossby Centre studeras det framtida klimatet. De utvecklar klimatmodeller och tar fram globala och regionala klimatscenarier, samt underlag för effekt- och anpassningsstudier.  

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746