Det finns ett stort intresse för att arbeta med klimatanpassning - många sökte pengar i SMHIs utlysning tidigare i våras. Elva myndigheter tilldelas nu medel för att arbeta med handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassning.

Det finns ett stort intresse för att arbeta med klimatanpassning - många sökte pengar i SMHIs utlysning tidigare i våras. Elva myndigheter tilldelas nu medel för att arbeta med handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassning.

SMHI fick i år uppdraget av regeringen att utlysa totalt 5.6 miljoner kronor för utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat. Utlysningen riktades mot myndigheter, eftersom de har en viktig roll med att ge nationellt stöd på området.

– Vi har fått in många ansökningar inom varierande samhällssektorer. Det tyder på att både behovet och intresset är påtagligt stort för att arbeta med klimatanpassning, säger SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt.

Pengar tilldelas nu sju myndigheter som ska arbeta med handlingsplaner inom områdena animalieproduktion, samhällsplanering, markbyggande, hälsosektorn, jordbruk, geologi och skogsbruk.

Ytterligare fyra myndigheter får medel för att ta fram verktyg som ska underlätta för klimatanpassning: verktyg för planeringsprocessen, verktyg för livsmedelsstrategi, vägledning till kommuner för framtagande av klimatanpassningsstrategier samt verktyg för beslutsfattande och hantering av osäkerheter.

– Förhoppningen är att arbetet med dessa handlingsplaner och verktyg ska bidra till att rusta Sverige för klimatförändringarna, säger Rolf Brennerfelt.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap om klimatanpassning. Centrumet bedrivs i bred samverkan med aktörer inom klimatanpassningsområdet.

Mer information:

http://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746