Kronoberg har flera restvärmekällor som skulle kunna användas för att värma växthus på ett klimatsmart vis. Resultatet har samlats i en broschyr som projektet Tomatsmart nu skickar till odlare i länet liksom till större odlare i hela Norden för att kunna matcha dem med företag som har restvärme.

Restvärme, en oanvänd resurs, finns överallt i samhället. Det kan till exempel vara ventilationsluft, rökgaser eller kylvatten. Projektet Tomatsmart har funnit flera restvärmekällor i Kronobergs län som skulle kunna vara lämpliga för växthusodling, även returvärme från fjärrvärme. Projektet har också tittat på hur odlaren kan vara en viktig samarbetspartner för samhällets behov av olika typer av sociala åtgärder som till exempel rehabilitering, där växthus är en lämplig miljö.

Resultatet har samlats i en broschyr som pekar på möjligheterna och som nu skickas till odlare i närområdet och större odlare i hela Norden. Intresserade odlare kan sedan via kommunernas näringslivskontor komma i kontakt med företag som har restvärme.

- Målet är att skapa nya arbetstillfällen och öka andelen närproducerade grönsaker samtidigt som miljöbelastningen minskar, fokus har legat på ekologisk odling, säger Johan Thorsell, näringslivsutvecklare på Växjö kommun.

Växjö har blivit utsedd till årets Matlandethuvudstad 2015 och projektet är ett sätt att förstärka satsningarna på regional matkultur.

- I Kronobergs län har vi höga ambitioner när det gäller mat och miljö, säger Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län. Vi välkomnar nya och befintliga producenter som vill utveckla sin verksamhet och ser gärna att resurser som restvärme tas tillvara för att en större andel av våra grönsaker ska kunna produceras i närregionen.

Projektet har genomförts av Miljöresurs Linné, Växjö kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Energikontor Sydost AB med stöd av Energimyndigheten och Regionförbundet södra Småland.

Broschyren Restvärme som energikälla för växthusodling.

För mer information kontakta:
Sarah Nilsson, Energikontor Sydost AB, 070-321 22 77
Johan Thorsell, Växjö kommun, 0733-68 72 65
Maria Unell, Miljöresurs Linné, 072-511 61 00
Per-Anders Persson, Länsstyrelsen, 010-223 74 62


Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56