För kommunhus i Uppvidinge, Västervik, Nybro, Lessebo, Mörbylånga samt Region Kronobergs hus väntar ett spännande år. För att minska klimatpåverkan och som en del av sitt miljömålsarbete ska de minska sin energianvändning genom att delta i kampanjen Miljökloka kontor.

Från 1 mars 2016 kommer medarbetarna i de deltagande byggnaderna få stöttning, kunskap och pepp i att minska sin energianvändning, genom att ändra vanor, rutiner och beteenden, d.v.s. små förändringar i den egna vardagen. Dessutom ingår att se över och justera drift på värme, ventilation och kyla.

”Kampanjen kommer att uppmuntra och engagera personalen att minska sin klimatpåverkan (och kostnader) genom att belysa hur och när man använder energi och därmed kunna identifiera hur man inte ska använda energi i onödan.” säger Lena Eckerberg på Energikontor Sydost, som är projektledare för Miljökloka kontor.

”I varje byggnad drivs kampanjen lokalt av ett energiteam som utgör hjärta och motor i respektive byggnad. Energiteamet kommer att stötta, uppmuntra och informera sina kollegor om att göra de små förändringar som behövs, t.ex. att bara ha tänt när någon är närvarande, att se till att stänga av datorer och skrivare när ingen arbetar etc. Det här är små förändringar i vardagen som tillsammans påverkar energianvändningen märkbart när många medarbetare förändrar vanorna.” avslutar Lena Eckerberg.

Under den årslånga kampanjen är målet att spara i snitt 15 % av deltagarnas energianvändning i de byggnader som ingår i kampanjen.

För att alla ska vara vässade till tänderna och få en rivstart i tävlingen inleds kampanjen med en workshop för energiteamet i respektive byggnad och i vissa fall kompletteras den med en energisparföreläsning för alla medarbetare i de deltagande byggnaderna.

För närvarande är följande datum inplanerade:

16 februari – Uppvidinge kommun
17 februari – Västervik kommun
18 februari – Nybro kommun
19 februari - Lessebo kommun
1 mars – Mörbylånga kommun
8 mars – Region Kronoberg

Miljökloka kontor är en del av det EU-projektet “Save@work” och är finansierat inom ramen för EU-kommissionens Horizon 2020-program, och omfattar offentlig sektor i närmare 80 städer med över 9000 anställda.

För mer information och kontakt:
Lena Eckerberg, Projektledare. Tel. 0734-40 82 75, Lena.eckerberg@energikontorsydost.se www.miljoklokakontor.se


Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56