Slöjdresidens Skövde är en satsning för att slöjden ska synas mer i samhället, och målet är att få fler att bli nyfikna och intresserade. Nästa vecka är det dags för premiärupplagan med tema handvävning och här medverkar Rodica Ispas från Rumänien och Git Skoglund från Göteborg.

Sljdresidens Skvde i november har handvvning som tema

Slöjdresidens Skövde har målsättningen att bli en ny publik arena för slöjd. Det genom utbyte av kunskap, gränsöverskridande möten och samarbeten mellan både professionella och ideella slöjdare. Det är också ett led i att utveckla plattformar för slöjd i samhället för att fler människor ska inspireras till att upptäcka, agera och utvecklas genom slöjd.

– Vi hemslöjdskonsulenter verkar för att slöjden ska synas och ta mer plats i samhället. Tanken är att slöjdresidenset ska ge slöjden en röst att tala med, och vara en ny plattform för slöjdare att mötas kring. Vi hoppas att det leder till att fler får ta del av slöjd och upptäcka en rik och intressant kulturform, säger Joakim Lilja, hemslöjdskonsulent i Västarvet.

Vävning över gränserna

Handvävningen är utgångspunkten för det första Slöjdresidenset i Skövde, 4-17 november 2019. Rodica Ispas från Sibiu i Rumänien och Git Skoglund från Göteborg bjuder på både öppna föredrag och samtal vid vävstolen. 

– Vi ville ha just ett möte mellan två slöjdare för att det skulle bli ett utbyte. I årets slöjdresidens möts två väverskor, men med olika ingång och bakgrund; Rodica som väver traditionella rumänska vävar, och Git som är textilhistoriker och fördjupar sig i olika fibrer. Med vävningen som gemensam bas kan de inspireras och lära av varandra. Jag tror att man kan få vidgade perspektiv av att utbyta kunskap över kulturella gränser, säger Joakim Lilja.

Västra Götalandsregionen har dessutom avtal om kulturutbyte med Region Sibiu i Rumänien, och Slöjdresidens Skövde 2019 är en del i att utveckla samarbetet mellan regionerna. 

Pressvisning

Välkommen på pressvisning onsdag 6 november, klockan 14:00 – 14:30, i Slöjdens hus, Skövde. Rodica Ispas, Git Skoglund och Joakim Lilja finns på plats och berättar och förklarar!

Kommande aktiviteter

Rodica och Git kommer till kulturhuset i Skövde torsdagen den 7 november klockan 17:30 och berättar om sitt arbete. Det går också bra att träffa dem vid vävstolen på Slöjdens Hus i Helensparken. Där har de öppet hus med samtal vid vävstolen den 14 november mellan klockan 15:00 och 19:00.

Information finns även på www.vastarvet.se/slojdresidens2019.

Kontakt

Joakim Lilja
hemslöjdskonsulent, Västarvet
070-6626808
joakim.lilja@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.


Presskontakter

Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

   070-842 15 38

Zara Tellander

Presskommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

   070-021 18 23