Implantat är en säker metod vid behandling av tandlöshet. Precis som våra tänder utsätts implantatet för bakterier, men när implantatet är alldeles nyinsatt har slemhinnan ännu inte byggt upp sin fullständiga försvarsförmåga. Tandläkaren Nicola Zitzmann visar i sin avhandling att immuncellerna med tiden blir fler. Svaret vid bakterieangrepp blir då också starkare och inflammationen blir synlig i form av svullnad och irritation i vävnaden.Nicola Zitzmann har undersökt effekten av två olika behandlingsmetoder hos femton patienter med tandlossning. Halva munhålan rengjordes och behandlades med konventionell kirurgi där en del av den inflammerade vävnaden togs bort, medan all inflammerad vävnad skars bort i den andra halvan av munnen. Efter sex månader var vävnaden där allt inflammerat material tagits bort mer motståndskraftig. Den sida av munnen där inflammerad slemhinna lämnats kvar visade dubbelt så mycket inflammation vid bakterieansamling.Studien kan förklara varför nya tandimplantat inte svarar lika starkt mot bakterieangrepp. När en tand förlorats och ersatts med implantat har vävnaden tappat många av sina immunceller och det tar tid för slemhinnan att rekrytera nya. Resultaten visar också att det är bättre att skära bort mer av den inflammerade vävnaden vid behandling av patienter med allvarlig tandlossning.Forskningen har bedrivits i samarbete med University of Basel i Schweiz.Avhandlingen är skriven av:

Nicola U. Zitzmann, leg. tandläkare, telefon: 031-773 31 89 (sekreterare)Handledare:

Professor Tord Berglundh, telefon: 031- 773 31 82, e-post: berglundh@odontologi.gu.se

Professor emeritus Jan Lindhe, telefon: 031- 773 31 90, e-post: jan.lindhe@odontologi.gu.seAvhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, odontologiska institutionen, avdelningen för parodontologi.

Avhandlingens titel: Inflammatory reactions in the gingiva and the periimplant mucosa

Avhandlingen är försvarad.Elin Lindström Claessen

Vik. Pressansvarig, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Telefon: 031-773 3869, 070-829 43 03

e-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.se

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00

Anna Öhman

Kommunikationschef

anna.ohman@vgregion.se

031-324 10 00