Joakim Nordanstig, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, upplevde att patienter med kärlkramp i benen lämnades lite i sticket med en rad livsstilsråd, som sällan ledde till förändring. Då kom idén till en skräddarsydd app med inbyggd coach och belöningar i vattendroppar att skänka till behövande.

Överläkare Joakim Nordanstig har skapat en skräddarsydd app för patienter med kärlkramp i benen. Fotograf/Källa: Ines Sebalj, SU

– Det är ofta svårt med teknik i de här åldersgrupperna och jag hann faktiskt ge upp innan jag träffade en kollega från Island som fick mig att jobba vidare på idén med en app för att motivera och stötta patienterna till en förändrad livsstil, säger Joakim Nordanstig.

Jan Altena, en av patienterna som prövat appen, ger den tummen upp.

– Det är ett förnämligt sätt att bli så där lite lagom stressad och påmind om att hålla frågan aktuell, säger han och beskriver hur enkelt det är att göra rätt när appen inte bara påminner, utan också mäter och återkopplar.

– Med jämna mellanrum föreslår den ett walking test. Jag trycker på start, stoppar ner telefonen i fickan och promenerar tills det piper till. Då har tolv minuter gått, jag ser direkt hur många meter jag gått och den jämför hur långt jag gick förra gången. Suveränt.

Ett annat stort plus tyckte han var de korta och enkla föreläsningarna om olika aspekter av benartärsjukdom.

– Det var bra konkreta föredrag med många praktiska tips för det dagliga livet.

Appen har också försetts med dels ett belöningssystem, där användaren för varje nivå får vattendroppar som kan växlas in mot rent vatten till människor i utvecklingsländer, dels en coach som håller kontakt med patienten via appen. För Jan Altena var coachen, Christine, viktig.

– Man kan kontakta skriftligt med frågor, som sms ungefär. Och emellanåt kom hon med en summering av hur det hade gått. Det är en påtaglig känsla av att någon bryr sig, säger Jan Altena, vars ord är ett kvitto på att Joakim Nordanstig lyckats med sin föresats åtminstone när det gäller Jan.

Den första pilotstudien visar dessutom på lovande resultat från fler patienter och Joakim Nordanstig håller nu i en utvidgad nationell studie som han hoppas ska bekräfta appen som ett fungerande verktyg att sätta i händerna på – och sätt att bry sig mer om – patienter med benartärsjukdom.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets bästa kliniska forskning.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00

Anna Öhman

Kommunikationschef

anna.ohman@vgregion.se

031-324 10 00