Matz Nilsson omvaldes till ordförande för Sveriges Skolledarförbund när förbundets kongress avslutades på söndagen. Han påbörjar sin fjärde treårsperiod.

- Jag är glad och hedrad för att leda Sveriges skolledare ytterligare en mandatperiod. Vi har stora frågor att ta itu med. Det handlar bland annat om rektorernas arbetsmiljö som under pandemin har satts under hårt tryck. Vi måste säkerställa att våra skolledare har rätta förutsättningar för uppdraget. Jag är annars orolig för att vi inte kan behålla våra skickliga skolledare.
Skolledarnas löner är också viktiga. Vi har sett att ansvarsavståndet mellan rektor och den högst betalde läraren minskar. Det finns till och med rektorer som tjänar mindre än högst betalde lärare. Det är en helt oacceptabel situation. Vi har upprepat vårt krav för ett nationell rektorslönelyft, nu måste regeringen handla, säger Matz Nilsson.


Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 400 biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Presskontakter

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99