Skolledarnas löner ökar med i genomsnitt fem procent för tredje året i rad. Det är, enligt förbundet, en positiv utveckling, men på många håll i landet motsvarar inte lönerna det ansvar och komplexitet som uppdraget som skolledare innebär. I löneenkäten framkommer också att nästan alla skolledare jobbar mer än 40 timmar i veckan. I praktiken arbetar Sveriges skolledare sex dagar i veckan.

Skolledarnas löner ökar med i genomsnitt fem procent för tredje året i rad. Det står klart när lönestatistiken för Sveriges Skolledarförbund nu är klar.

- Det är en positiv utveckling, men vi är långt ifrån nöjda, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Det är för stora löneskillnader för skolledare i landet samtidigt som uppdraget är detsamma.

Sveriges Skolledarförbunds siffror visar att löneökningen generellt har varit 15 procent de senaste tre åren. Det är, enligt förbundet, en positiv utveckling, men på många håll i landet motsvarar inte lönerna det ansvar och komplexitet som uppdraget som skolledare innebär.

- Vi vet att många skolledare de kommande åren kommer att gå i pension och ska vi klara den stora utmaning som skolan står inför med många nyanlända barn och ungdomar, måste vi få de allra bästa att bli skolledare. Och inte minst försäkra oss om att de som arbetar som skolledare idag, vill fortsätta att göra det.

De senaste åren har många, som kanske tidigare skulle ha valt skolledarbanan, i stället valt att bli förstelärare med en bra lön. På många håll i landet har den till och med varit högre än lönerna för biträdande rektorer som har en större arbetsbörda.

- Det är också viktigt att lönerna för landets förskolechefer ökar. Förskolan är det första steget i utbildningen. Ett framgångsrikt ledarskap i förskolan, ger barn de allra bästa förutsättningar för att få en bra grund att stå på inför fortsatt skolgång och fortsatta studier.

I löneenkäten framkommer också att nästan alla skolledare jobbar mer än 40 timmar i veckan.

- I praktiken arbetar Sveriges skolledare sex dagar i veckan. Det oroar oss mycket, säger Matz Nilsson. Det visar att det behövs fler skolledare i Sverige. Det måste arbetsgivarna ta itu med omgående.

För mer info kontakta Matz Nilsson, 0703-32 53 99

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207